فهرست بستن

دسته: آموزشی دانشگاهی

 واریکوسل ،یک بیماری مردانه /آیا ناباروری سرنوشت حتمی واریکوسلی‌هاست؟

واریکوسل ،یک بیماری مردانه /آیا ناباروری سرنوشت حتمی واریکوسلی‌هاست؟ واریکوسل یا واریسی شدن عروق بیضه شایع‌ترین بیماری مردان پس از بلوغ است و ۱۰درصد مردان…