کلید تشخیصی قارچ های مهم از نظر پزشکی

اسپرژیلوس
Aspergillus flavus pict

کلید تشخیص:داشتن وزیکول

پنی سیلیوم

108

کلید نشخیص:شبیه به جارو یا گلاب پاش

موکور

mucor

کلید تشخیص:داشتن کولوملا

رایزوپوس

Rhizoids[1]

کلید تشخیص:داشتن ریشه

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.