تست بتا هاش سی جی

دهده

هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیزی در رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCG اولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCG هر ۷۲ ساعت دوبرابر می شود . سطح این هورمون در هفته های ۸ تا ۱۱ به حداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، هورمون های HCG – LH – FSH – TSH همگی از دو بخش یا Sub Unit تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در همه ی این هورمون ها مشابه است و افتراق اینها از هم با بخش بتا صورت می گیرد .

از ملاقات اسپرم واوول تخمک لقاح پیدا میکند. تخمک لقاح یافته به طرف رحم رفته ودر جدار آن لانه گزینی میکند.بین ۱۰-۳روز بعد جفت تشکیل میشود. HCG ( هر دو بخش آلفا و بتا ) توسط سلولهای تروفوبلاستیک جفت سنتز می شود و نیمه عمر آن ۳۶ – ۱۲ ساعت است . مهمترین وظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید استرادیول و پروژسترون می کند .

مقدار این هورمون در حاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرم مادر بالا میرود ( حتی گاه از روز سوم لقاح هم قابل شناسایی است. )
معمولا۲۵ -۲۰ روز پس از آخرین قاعدگی ( و نه زودتر از آن ) مقدار این هورمون در ادرار مادر به اندازه ای میرسد که قابل اندازه گیری باشد .

معمولاچه زمانی این تست انجام میشود؟
این هورمون در حاملگی طبیعی ۴ – ۶ هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند . اما در موارد حاملگی خارج رحمی – حاملگی مولار- برداشت کل رحم – کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم .

سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی(Beta H.C.G)

در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما – امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCG به شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری است

این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟

این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.

بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد.(برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان)

چه موقع فرد میتواند مراجعه کند؟آیا ناشتائی ویا سایر شرایط دیگری باید رعایت شود؟

ناشتا بودن لازم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر فرد ضروری نیست.

این آزمایش باچه نمونه ای انجام میشود وچقدر طول میکشد؟

چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن در ادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگی خارج رحمی هم که حتما باید خون تست شود.

مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام میباشد.

• در مورد سطوح hCG نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
• در ۸۵% حاملگیها مقدار این هورمون طی ۷۲-۴۸ ساعت دوبرابر می شود. هرچه سن حاملگی بیشتر می شود، زمان دوبرابر شدن این هورمون طولانی تر شده و حداکثر به ۹۶ ساعت می رسد.
• در مورد مقادیر این هورمون می بایست توجه نمود. زیرا در برخی حاملگیهای طبیعی مقدار این هورمون می تواند کم باشد ولی نوزادی کاملا سالم به دنیا بیاید. سونوگرافی در هفته های ۶-۵ صحت بیشتری نسبت به اندازه گیری hCG دارد.
• سطح هورمون hCG کمتر از mIU/ml 5 نشاندهنده عدم حاملگی است. هر مقداری بیش از mIU/ml 25 نشاندهنده وجود حاملگی می باشد.
• مقدار این هورمون با واحد (milli-international units per milliliter (mIU/ml)) اندازه گیری می شود.
• زمانی که سطح hCG به ۲۰۰۰-۱۰۰۰ برسد، سونوگرافی ترانس واژینال می تواند ساک حاملگی را تشخیص دهد. چون سطوح این هورمون می تواند مختلف باشد و زمان لقاح نیز به درستی مشخص نشده باشد، تشخیص با یافته های سونوگرافی تا زمانی که مقدار هورمون به ۲۰۰۰ نرسد قابل انجام نخواهد بود.
• تنها انجام یک نوبت آزمایش برای اندازه گیری این هورمون در بیشتر موارد کافی نیست. در مواردی که شک به سلامت بارداری وجود دارد می بایست چند آزمایش با فاصله از هم انجام شود تا بتوان یک نتیجه گیری درست انجام داد.
• دو نوع آزمایش hCG وجود دارد: نوع «کمی» که فقط وجود یا عدم وجود هورمون را مشخص می کند و دیگر نوع «کیفی» که مقدار آن را نیز معین خواهد نمود.

• راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:
زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:

• ۳ هفته از LMP گذشته باشد: ۵۰-۵ mIU/ml
• ۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml
• ۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml
• ۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml
• ۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml
• ۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml
• ۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml
• ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml
• ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml
• زن غیر حامله : • بعد از یائسگی : <5/9 mIU/ml
توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

• سطوح پایین مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر پایین hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پایین hCG میتواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تعیین سن حاملگی
• احتمال سقط یا Blighted Ovum
• حاملگی نابجا Ectopic Pregnancy

• سطوح بالای مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر زیاد hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح بالای hCG می تواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تخمین سن حاملگی
• حاملگی مولار
• چندقلویی

• آیا مقدار hCG می بایست به طور مرتب در طی حاملگی اندازه گیری شود؟
مقدار این هورمون به طور معمول توسط پزشکان دوباره اندزاه گیری نمی شود مگر این که مشکلی به وجود آمده باشد. در صورت خونریزی، درد شدید شکمی یا سابقه سقط ممکن است پزشک این آزمایش را تکرار کند.

• آیا عاملی می تواند مقدار hCG را تحت تاثیر قرار دهد؟
هیچ عاملی نمی تواند مقدار این هورمون را تحت تاثیر قرار دهد بجز داروهایی که حاوی این هورمون باشند. این داروها برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیرد و پزشک در مورد زمان انجام این آزمایش پس از دریافت این داروها، شما را راهنمایی خواهد نمود. سایر داروها مثل آنتی بیوتیکها، ضد دردها، قرصهای ضد بارداری خوراکی یا سایر داروهای هورمونی هیچ تاثیر بر مقدار این هورمون نخواهند داشت.

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس )مثبت می شود:
۱- بارداری ۲- بیماری مول و یا بچه خوره ۳- سرطان رحم

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس ) منفی می شود:
۱- ادرار رقیق ۲- سقط جنین ۳- حاملگی خارج رحم

علت نتایج مثبت کاذب:
۱- آلودگی باکتریائی ادرار۲-وجود پروتئین و یا خون در ادرار ۳-مصرف متادون توسط بیمار

ارزیابی حاملگی از روی مقدار هورمون
اگر مقدار هورمون BhCG کمتر از ۱۰ باشد شخص باردار نیست
اگر مقدار هورمون BhCG بیشتر از ۲۵ باشد فرد باردار است
اگر مقدار هورمون BhCG بین ۱۰ تا ۲۵ باشد نمی توان با قاطعیت گفت شخص باردار است ویا خیر

کلیاتی در باره کیت های تشخیص بارداری خانگی
home pregnancy tests=HTPS

همه ی کیت های تشخیصی بارداری خانگی امروزی , حاوی آنتی بادی های مونو کلونال یا پلی کلونال متصل به یکی از بخش های مولکول HCG بسیار حساس بوده و اگر مولکول HCG در ادرار موجود باشد توسط آنتی بادی ثانویه ضد HCG به دام افتاده و سنجش می شود. برای سیستم آشکار سازی کیت از یک آنتی بادی ثانویه که حاوی آنزیم است استفاده می شود

آنتی بادی ثانویه کمپلکس آنتی بادی اولیه HCG را آشکار می سازد. تغییر رنگ و ایجاد پاسخ مثبت و یا منفی ناشی از فعالیت یا عدم فعالیت آنزیم است. ایجاد دو خط رنگی نشانه ی بارداری را نشان می دهد. HCG ادرار به صورت کیفی و توسط HPTS یا همان home pregnancy tests سنجش می گردد.

نحوه جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار

۱- ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت HCG را در بردارد و لذا بهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.اگر چه هر نمونه ادرار ممکن است استفاده شود

۲- نمونه ادرارباید در یک ظرف تمیز شیشه ای یا پلاستیکی جمع آوری شود و از پروزاتیو استفاده نشود

۳- اگر نمونه بلافاصله پس از جمع آوری تست نشود , تا ۴۸ ساعت بعد که مورد آزمایش قرار می گیرد باید دردمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد یخچال نگه داری شود و قبل از تست به دمای اتاق برگردانده شود

اگر نمونه برای بیش از ۴۸ ساعت مورد استفاده قرار نگیرد باید در دمای منهای ۲۰ درجه فریز شود. یک نمونه ی یخ زده که بیش از ۲ هفته نگهداری شده باشد نباید دیگر استفاده شود. قبل از آزمایش نمونه یخ زده باید کاملا آب شده و به دمای اتاق برسد

پاسخ های مثبت کاذب
در شرایطی مثل مصرف بعضی داروها مثل پرومتازین یا کلردیازپوکساید , وجود بیماریهائی مثل پروتئینوری , هموگلوبینوری , و زایمان جدید تا سقط جنین , اشتباه در روش اجرای تست , خطا در خوندان نتایج , ممکن است پاسخ مثبت کاذب دیده شود که در تفسیر نتیجه باید در نظر داشت

پاسخ های منفی کاذب

زمانی که HCG در حد اکثر غلظت ( در روز های ۶۰ تا ۸۰ ) می باشد , ۵ تا ۱۰% امکان ایجاد جواب منفی کاذب وجود دارد. پاسخ های منفی کاذب معمولا ناشی از خطا در انجام روش ارائه شده می باشند. علت دیگر پاسخ منفی کاذب انجام تست در روز های اول لقاح است که هنوز هورمون HCG وارد ادرار نشده است. نگهداری ادرار در ظروف غیر استاندارد , عدم رعایت دهای لازم برای واکنش و مصرف داروی کاربامازپین هم ممکن است منجر به پاسخ منفی کاذب شود.
چرا بعضی از خانم های باردار قبل از قطع قائدگی , تست بارداری مثبت دارند ولی بقیه خانمها تا چندین روز دیرتر آزمایش مثبت ندارند؟

عوامل موثر در طولانی تر شدن زمان حصول پاسخ مثبت توسط تستهای خانگی :
۱- تاخیر در زمان لانه گزینی
۲- پائین بودن ترازHCG خون
۳- پائین بودن غلطت HCG ادرار
۴- میزان حساسیت تست بارداری

288 نظرات
 1. فاطیما می گوید

  سلام من سی و پنج روز پیش تاریخ آخرین پاکی پریودم هست و حالا که آزمایش بتا دادم عذ ده هزار رو به من نشون داده .احتمال اینکه خارج از رحم باشه چقدر هست؟

  1. admin می گوید

   سلام،
   دوست عزیز برای افتراق باید سونوگرافی انجام داد

 2. سارا می گوید

  با سلام
  باتشخیص EP آمپول متوتروکسات استفاده کردم و عدد بتای من به زیر ۱ رسید.
  مجدد بعد از ۶روز عدد بتا بالای ۱۰شده آیا این مربوط به EP بوده یا موارد دیگری می تواند باشد؟
  لطفا جواب بدید

  1. admin می گوید

   سلام
   دوست عزیز برای روشن شدن این موضوع نیاز به سونوگرافی می باشد.

 3. سارا می گوید

  باسلام
  مجدد سونوگرافی انجام دادم اثری از ep نبود.و۴۸ساعت بعدآزمایش بتا دادم که عددش به۲/۰رسیده
  ولی ۵روزه تاخیر پریود دارم ممکنه این تاخیر مربوط به تزریق داروی متوتروکسات باشه؟
  بایدچکارکنم؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما باید انقد تست بتا را انجام دهید تا بتا صفر شود و این موضوع ربطی به داروی متوتروکسات ندارد ولی باز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

 4. سارا می گوید

  با سلام
  ممکنه بعد تست بتا تا یک هفته آینده ، مجددعدد ۲/۰ نشان دهد؟یاممکن است خطای آزمایشگاه باشدوباید این تست را درچند ازمایشگاه دیگرهم انجام دهم؟
  وسوال دیگر اینکه درطول مدت درمان EP چقدرزمان لازم است تا عددبتا به صفر برسد؟
  خواهش میکنم پاسخ بدید!

  1. admin می گوید

   سلام
   با انجام تست بتای بعدی می توان به سوالات شما پاسخ داد.
   و در مورد اینکه چه مدت طول میکشد تا بتا صفر شود اینجانب اطلاع خاصی ندارم.

 5. سيما می گوید

  سلام
  من ٢ روز از تاریخ پریودیم گذشته و پریود نشدم ازمایش beta hcg دادم و نتیجه ۵۵ شد. لطفا راهنماییم کنید که باردارم یا نه ؟

  1. admin می گوید

   سلام
   با پزشک خود در میان بگذارید ولی به احتمال زیاد بارداری مثبت می باشد.

 6. سمیه می گوید

  سلام من شش روز از قاعدگیم گذشته و دو روز قبل ازمایش خون دادم که عدد بتا ۱۹۴٫۱ بود که دکتر گفت باید سونوگرافی بدی تو سونو گفت علایم دال بر حاملگی مشاهده نمیشه به نظر شما خارج از رحم تشکیل شده؟

  1. admin می گوید

   لطفا در این مورد را با پزشک مربوطه در میان بگذارید.

 7. عصمت می گوید

  سلام الان نزدیک هفت هفتس از تاریخ اولین روز آخرین قایدگیم میگذره بتا چک کردم ۹۴۸ شده.از مقداری که براهفت هفته فرمودین کمتره.کی بایدسونو انجام بدم براتشخیص خارج رحمی؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   معمولا با این بتا و فقط یک هفته تاخیر بارداری خارج رحمی است ولی برای تایید باید سونوگرافی انجام داد.

 8. mohades ‬‏ می گوید

  سلام، من اخرین پریودم ۱۳فروردین بوده و پریود بعدیم باید ۱۸اردیبهشت میبود. از اول اردیبهشت اقدام به بارداری کردیم. اما الان که ۱۸ خرداد هست هنوز پریود نشدم،، ازمایش بتا دادم عدد ۲۰ شد. خیلی ترسوندن منو هرچی بی بی چک میزارم منفیه. درد شدید پریود دارم و امروز هم لک قهوه ای دیدم. اما اینم بگم که من اول فروردین قرص اورژانسی خوردم. و بعدش پریود شدم بعد اون دیگه نشدم. تخمک گذاریمم عقب افتاد تقریبا اخر اردیبهشت بود. امکان داره این اواخر حامله شده باشم و عدد بتا کم بوده باشه؟ البته مادرمم همین طور بوده امکان ارثی بودن این قضیه هست؟ لطفا کمکم کنید

  1. admin می گوید

   دوست عزیز بهتر است با پزشک زنان مشورت کنید.

 9. مریم می گوید

  من بتام۳۰۵٫۵ شده ایامن حاملم؟

  1. admin می گوید

   به احتمال زیاد بله ولی با پزشک مربوطه مشورت کنید.

 10. مریم می گوید

  Pregnant >50
  Non pregnant >15
  شده خیلی استرس دارم بهم گفتن مثبته درسته؟

  1. admin می گوید

   متوجه سوالتون نشدم؟؟

 11. نسترن می گوید

  با عرض سلام من یک هفته پس ااز نزدیکی تست بتا دادم و عدد ۰۱ رو نشون داد ولی من در روز تخمک گذاری انجام دادم و توی اون یک هفته خیلی دل درد داشتم بنظرتون ممکن تست بتا اشتباه شده باشه!یا زود اقدام ب تست دادم؟

  1. admin می گوید

   در بعضی از تومورهای تخمدان یا بیماری تروفوبلاستیک جفتی بدون وجود حاملگی، این آزمایش مثبت می‌شود. بنابراین همیشه باید قضاوت را به عهده پزشک گذاشت.

 12. نسترن می گوید

  چقد دیر جواب میدین 🙁

  1. admin می گوید

   بابت تاخیری که در پاسخ دهی داشتم معذرت می خواهم

 13. نسترن می گوید

  سلام ممنون بابت جواب ولی فکر کنم این جواب سوال من نبود چونک جواب آزمایش من منفی بوده سوالم این بودک آیا تست بتا بعد ۶ روز ممکنه زود باشه ؟ و نشون نده ک باردار هستم بنظرتون دوباره تکرار کنم

 14. نسترن می گوید

  منظورتون چی بود از تومور ؟ نگران شدم!؟

  1. admin می گوید

   دوست عزیز جای هیچ نگرانی نیست.شما اگه از تاریخ آخرین پریود ۱ هفته تاخیر داشتید می توانید برای اطمینان از عدم بارداری دوباره تست بتا را انجام دهید.

 15. مرضيه می گوید

  با سلام، من روز پنجم تا نهم قاعدگی قرص کلومیفن مصرف کردم،طبق سونوی داخلی سه فولیکول بیست و دو میلیمتری داشتم، روز چهاردهم هم آمپول hcg تزریق کردم، الان از اولین روز آخرین قاعدگیم سی و دو روز گذشته است، تست های بارداری خانگی مثبت نشان میدهند، حالت تهوع هم دارم، ولی آزمایش خون بتا عدد ۱۵ را نشان داد.من باردار هستم؟ چه اقدامی انجام بدهم بهتر است؟ آزمایش را چهار روز پیش انجام دادم.

 16. fatima می گوید

  سلام
  من روز ٢۶ دوره ام بی بی چک مثبت شد روز ٢٧ سه روز مونده به موعد پریود ازمایش دادم بتا ۶۵.۵ شد
  نتیجه اش چیه؟ مشکوکه یا باردارم؟

  1. ***H*** می گوید

   سلام عزیز بارداری برای منم همینطور بود

 17. سحر می گوید

  سلام.
  ببخشین دوره پریودی من ۳۰روزه هست بعد از ۵روز تاخیر در پریودی ازمایش بتا عدد ۷۰۸ رو نشان داد.این ینی چی ؟گفتن بارداری مشکوکه چرا اخه دوسال قبل هم یک حاملگی پوچ داشتم

 18. سحر می گوید

  ببخشین دوره های پریودی من ۳۰ روزه هست تنبلی تخمدان هم دارم ولی پریودیم منظمه.الان بعد از ۵روز تاخیر ازمایش بتا عدد۷۰۸رو نشون داده این ینی چی؟

 19. ندا می گوید

  با عرص سلام وخسته نباشین من ۲۹سالمه دوساله که از کردم الان دو ماهه اقدام کردم و تاریخ پری دو ماهم ۱۹اردیبهشت و۱۷خرداد و۱۵تیر باید میشد وزمان پریم ۳۰روزه هست بعد اخرین پریودم که ۱۷خرداد بود از ۱۱تا ۱۶نزدیکی داشتم و بعدش درد زیر شکم درد ملایم معده داشتم و ۷روز از پری گذشته و از دادم بتام صفر بود و بعد ۷روز پریود شدم میخواستم دلیله شو بدونم

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   سوالات مربوطه باید از پزشک زنان و زایمان پرسیده شود و این سوال در تخصص اینجانب نمی باشد.

 20. مریم می گوید

  باسلام من ۱۸خرداد ای یو ای شدم روز ۱۵هم از دادم بتا ۷۶ بود میشه بگید من حامله ام یا نه؟

 21. هملیا می گوید

  سلام من بارداری مولار داشتم ۱۰دی کورتاژکردم عددبتا۹۷۵۰۰بود بعدازسه هغته دوباره رشد کرد وشیمی درمانی شدم تا رسید به زیر ۵بعد از۴ماه تکرار آزمایش عدد بتام زیر۵بود اما این دوره عدد بتام شد۲۷۰
  ۱۶تیرماه پاک شدم می خواستم بدونم احتمال بارداری هست یا عود مول ؟دکترنتونست دتشخیص بده درضمن ازقرص ضد بارداری هم استفاده میکنم ماه آخر هم به علت درد دکتر بهم مدروکسی پروژسترون داد که شبی دوتا استفاده کردم.دیشب هم بی بی چک گذاشتم منفی بود می خواستم بدونم احتمال داره آزمایشگاه اشتباه کرده باشه؟

 22. مليحه می گوید

  سلام ممنون از راهنمایی هاتون من ۶ هفته دارم سونو داخل واژینال اثری از ساک جنین نبود ازمایش بتا دادم .اولی ۱۰۰۰۰بود بعد از ۴۸ ساعت شش هزار خورده شده از بتا اولی کمتر شدم لطف کنید راهنمایی کنید که بارداری ادامه دغره یا نه ممنون

  1. admin می گوید

   با سلام دوست عزیز
   در رابطه با این مسائل بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

 23. افسانه می گوید

  با سلام.من امروز آزمایش خون دادم.bhcg 1.98 است.این نشان دهنده عدم وجود بارداری است؟با تشکر

 24. ندا می گوید

  با سلام در زمان تخمک گذاری اقدام به بارداری کردم و ۱۲ روز بعد از اقدام آزمایش خون دادم و بتا عدد ۱۸ را نشان داد آیا باردارم یا نه یا اینکه زود آزمایش دادم لطفا راهنماییم کنید

  1. admin می گوید

   • راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:
   زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:

   • ۳ هفته از LMP گذشته باشد: ۵۰-۵ mIU/ml
   • ۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml
   • ۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml
   • ۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml
   • ۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml
   • ۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml
   • ۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml
   • ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml
   • ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml
   • زن غیر حامله : • بعد از یائسگی : <۵/۹ mIU/ml توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

 25. من ازمایش خون میدم مثبت نشون میده ولی سونوگرافی نشون نمیده حتی خارج رحم نشون نداد می گوید

  من ازمایش خون دادم مثبت نشون داد ولی سونوگرافی نشون نمیده حتی خارج از رحم هم نشون نداد

 26. ناشناس می گوید

  سلام.
  الان از تاریخ اولین روز آخرین قاعدگیم ۶۷ روز میگذره. سونوگرافی واژینال داشتم گفتن احتمال ep هست.تست بتا دادم . معنیش چی میتومه باشه.مرسیb<0.1 u/ml

 27. زهرا می گوید

  سلام بعد ۴ هفته از اخرین پریودی تست بتا دادم ۸۰۰۰ بود و ۱۰ روز بعد ۱۴۰۰۰ احتمال بارداری خارج رحم هست؟

 28. پردیس می گوید

  سلام وقت خوش
  من۲۳سال دارم ۵ماه هست اقدام به بارداری کردم ینی از اول فروردین تا ۲۲تیر که اولین روز سیکلم بود ۲۸روزه سیکلم انجام شد اما الان ۳۶ روز گذشته سیکل نداشتم تیتر بتا دادم ۴۵۶بود یعنی من باردارم?
  تشکر از سایتتون

 29. mm می گوید

  سلام وقت به خیر
  من ۳۰ سال دارم و ۳ سال ازدواج کردم.سابقه تخمدان پلی کیستیک داشتم.اما حدود ۹ سالی هست که دارو مصرف نمیکنم و به حمدال….. کیستی وجود نداره.قصد بارداری نداشتم.اولین روز اخرین قاعدگیم ۹۴/۳/۹ بوده.۷ روز بعد از اتمام قاعدگی لکه بینی داشتم حدود ۱۰ -۱۵ روز.بعد از اون تا الان قاعدگی نداشتم.با احتمال کیست به پزشک مراجعه کردم بعد از یک سونوی واژینال احتمال زیاد EP دادند.دیروز تست بتا کمتر از ۰٫۱ بود.عروق خونی هم در رحم مشاهده شده ولی ساک جنینی نبوده.چقد احتمال سقط خست یا بارداری خارج از رحم.با توجه به اینکه کیستی مشاهده نشده و حدود ۴۷ روز از موعد قاعدگیم گدشته.ممنون میشم به نگرانیهام پاسخ بدین.

  uterus has normal size(85*35)
  endometrium is thicker than normal(16mm)
  there is no mass in endometrial cavity.
  both ovarise are larger than normal in size (rt=42*24mm , lt=42*23mm).
  show pearl like follicels (smallr than 5 mm) in both ovaries.
  in right adnex a small(11*10mm) hypo echo mass is sn in medial aspect in contacted with ovary that shows vascularity in color study.
  there is no free fluid in pelvic cavity.

  ovarian enlargement with pco mprphology
  endometrial thickening adn small hypo echo mass in right andex/EP must be rule outed.
  نظرتون چیه؟
  مرسی

 30. سحر می گوید

  با سلام
  من سوم مرداد پریود شدم در تاریخ /۵/۱۱تا/۵/۱۷ اقدام به بارداری کردیم امروز یعنی در تاریخ/۵/۲۷ آزمایش خون دادم که عدد بتام ۲۵۵ هست بنظر شما این عدد بتا خیلی پایینه یا نه زود رفتم برای آزمایش بتا؟
  ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین آخه خیلی استرس دارم در ضمن من ۶ماه پیش سقط داشتم درد زیر شکم هم دارم آیا برای همون سقط هست؟

 31. گل محمد می گوید

  با سلام تست هاش سی جی گراویندکس باادرار دقیقا چه زمانی بعد از لقاح قابل اندازه گیری میباشد؟ یا چند روز بعد از آخرین قاعدگی؟ ممنون

 32. سحر می گوید

  چرا جواب نمیدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   دوست عزیز با عرض معذرت سوال شما در حیطه ی تخصص من نمی باشد.

 33. mm می گوید

  الان پزشکم فقط ۲ امپول پروژسترون تجویز کرده.۳ روزه تزریق کردم ولی بینتیجه بوده.چکار کنم؟
  شما چرا جواب نمیدین؟

 34. لیلا افشار می گوید

  با سلام
  من پریود قبلیم ۲۳ تیر بود
  و از ۱۱ پریودم یک شب درمیون نزدیکی داشتم تا ۲۰ پریود و چند روز بعدشم ۲ بار نزدیکی داشتم برای بارداری.
  ۲۷ مرداد تست بی بی مثبت شد و آز خون ۲۴۷ بتا رو نشون داد
  که مثبت بود ولی خودم دوباره آز خون رو تکرار کردم که ببینم افزایش پیدا می کنه یا نه
  دوباره شنبه آز خون رو تکرار کردم که بتا ۶۰۱ شده بود
  به نظر شما نرماله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 35. نرگس می گوید

  حاملگی مولار داشتم با عدد بتای ۲۴۵۰۰ بعد از کورتاز عدد بتام شده ۲۵۰٫ ب نظرتون خطر کمتر شده؟ چقد رو به بهبودی هستم؟عدد بتا چند باشه میشه مجدد حامله شد؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز در این مورد با دکتر زنان و زایمان مشورت کنید.

 36. گلاله می گوید

  سلام.من هفته هشتم بارداری هستم.آزمایش بتا در هفته اول ۲۵۶بود ۷۲ساعت بعدش شد ۴۹۶ بعد که دوبرابر نشده بود سونو رو شکنم دادم مشاهده نشد بعد سونو واژینال دادم جنین و کیسه مشاهده شد و بی خیال شدم تا هفته ۶ بعد سونو دادم که گفت قلبش شکل گرفته و رشدش طبیعیه.تا الان که هفته هشتم هست
  الان بتای من اصلا از در روز اول هفته هشتم ۵۲۰بود و دو روز بعدش بازم بتا دادم که شده بود ۵۱۰ آیا کم شدن بتا دلیلی داره؟ آیا ممکنه رشد جنین متوقف شده باشه؟ چرا بتای من اینقد کم هست؟

 37. شیرین می گوید

  سلام
  ۶ روز به تاریخ اولین روز آخرین پریودم مونده به علت تغییرات بیبیچک استفاده کردم ۲عدد،مثبت بود بعد آزمایش دادم،میزان اچ سی جی ۱۴۸ بود. تکرار آزمایش رو نوشتن و گفتن بالای ۲۵۰ رو مثبت اعلام میکنیم. امکان این هست که باردار نباشم؟

  1. شیرین می گوید

   باردار هستم. ممنون از جوابتون!

 38. گلابتون می گوید

  سلام و روزتون بخیر
  وبلاگ خوبی دارید ممنون
  یک سوال
  من ۳۸ سال سنمه دو ماه به طور طبییعی جلوگیری داشتم اما حدود یک ساله دارم جهت بارداری دارو میخورم، اخرین ماه فقط لتروزال خودرم و دو تا امپول آزاد سازی تخمک تزریق کردم، سال پیش هفته ۵ بارداری سقط داشتم .
  اما حالا روز ۲۸ پریودی آزمایش بتام ۵۶٫۶ بود که رفتم دکتر گفت مثبته ، همون روز سینه هام سفت بود کمی درد شکم، دکتر برام شیاف پرژسترون خارجی تجویز کرد از ۳۰ م استفاده کردم که یکهو سینه ها شل شد و درد شکم شبیه پریودی پیدا کردم به نظرتون علتش چیه؟خیلی برام مهمه اگر لطف بفرمایئ پاسخ بدبد ممنون میشم .
  میترسم رشدش متوقف شده باشه.

 39. صنم می گوید

  سلام.من دو روز بعد از تاخیذ پذیود ازمایش دادم بتام ۳۰بود.البته قبلش با بی بی چک متوجه شده بودم.بعد لز ۴۸از اولین ازمایش ازمایش تیتر بهم دادن و انجام دادم و نتیجه ۹۶شده.دیروز سونو واژینال کردم گفتن ساک تشکیل شده آما یکم کوچک،به نظر شما مشکلیه؟؟تاریخ اخرین پریودم ۱۹مرداد بود و آزمایشم را د* تاریخ ۱۴شهریور و ۱۸ تکرار کردم.دوره هایپریودم هم ۲۵روزس.

 40. میترا می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم چندروز بعد از تزریق آمپول هاش سی جی میتونم تست بارداری بدم که مثبت کاذب نشون نده؟

  1. admin می گوید

   سلام
   دوست عزیز شما باید تا تاریخ عادت ماهیانه ی خود صبر کنید و در صورت پریود نشدن اقدام به تست بارداری کنید.

  2. مرضیه می گوید

   سلام منم مول داشتم بتام همینطوره میشه بگی بعدا چطور شده پایین میاد یا نه تشکر
   منتظر شما هستم
   mohammad1367mb@gmail.com

 41. شقایق می گوید

  باسلام.من اخرین پریودم ۹شهریور بوده وتا۱۵شهریور ادامه داشت من کل ماه با همسرم رایطه نداشتم تا۱هفته مونده بود به پریود بعدیم اونم فقط یکبارباید۳مهر پریودمیشدم ۷مهر ازمایش دادم ۴۱/۵بوده و نوشنه بود بالای ۲۵ بازداری است.به دکتر مراجعه کردم میگه باید ۴هفته باردارباشی میگم من ۱۲روز پیش رایطه داشتم چطور ۴هفته باردار باید باشم سپس سونو واژینال کردمنو رحم بارداربود همه چیزش نرمال بود فقط ساک حاملگی دیده نشد.نگرانم راهنماییم میکنید؟

 42. Samira می گوید

  با سلام
  من ۸ روز از تاریخ پریود شدنم گذشته و پریود نشدم
  امروز ازمایش خون دادم بتا hcg عدد ۱۰۳ نشون داده میشه بگید یعنی چی تورو خدا دلم اشوبه راهنماییم کنید؟؟؟؟؟
  با تشکر

 43. نیلوفر می گوید

  سلام خسته نباشی …من الان تو ۱۱هفته هستم.چرا نبض بچه حس نمیکنم بهم گفتن از ۱۰ هفته باید حس کنی..

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   این سایت مربوط به تست های ازمایشگاهی است ولی با تحقیقی که من انجام دادم گویا نبض جنین رو مادر از هفته ی ۲۰ احساس میکنه

 44. شهرزاد می گوید

  سلام من امروز ۷ روز از پریودم گذشته و جواب آزمایش اینه میشه دوست گلم منو راهنمایی کنید؟ hcg.betasubunit 85 non pregnantدر ۲۵
  Pregnant 45
  Borderline 25_45

 45. شهرزاد می گوید

  Hcg.betasubunit 85
  Nonpregnanat25
  Pregnant 45
  Borderline 25_45
  میشه راهنماییم کنید

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز جواب مثبت می باشد ولی حتما نتیجه رو به دکتر خود نشان دهید

  2. ناشناس می گوید

   حامله ای عزیزم

 46. سلام من ۷روزبعدازتاخیر پریودم۳بار بی بی چک گرفتم وهرسه بار مثبت نشون داد اما آزمایش خون بتا دادم عدد۱۴نشون داد ودکترم گفت که مشکوکه باید دوباره آزمایش بدم آخه چرا بی بی جک مثبت نشان داده اما آزمایش بتا نه؟؟؟ می گوید

  R

  1. admin می گوید

   مجددا تست بتا را تکرار کنید

 47. ريحانه می گوید

  باسلام.من بعداز ۱۱روز ازرابطه ،ازمایش بتا دادم که عدده ۵/۱ رو نشون داد.ایا من باردار هستم.ضمنا”چند روزی است که ترشحات و لک بینی دارم./باتشکر

 48. سهیلا می گوید

  سلام من چهارده روز پیش امپول هش سی جی زدم الان بی بی چکم مثبت شده ممکنه مثبت کاذب باشه؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   امکان موارد کاذب وجود دارد ازمایش خون روش مطمئن تری می باشد

 49. سارا می گوید

  با سلام
  من این ماه برای بارداری اقدام کردم و پیشگیری نداشتم. ۳ روز مانده به پریودم چون عجله داشتم آزمایش بارداری دادم. بتای من ۲ بود و گفتند جواب منفی هست. میخواستم بدونم آیا ۲ بودن بتا نشانه بارداری خارج از رحم یا بیماری خاصی هست؟ چون برای آدم غیر باردار عادی قاعدتا باید صفر باشه.

  1. admin می گوید

   خیر دلیل بر بارداری خارج رحمی نمی باشد.

 50. ناشناس می گوید

  سلام

 51. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید
  دوره های من نامنظمه معمولا(۲۶الی۳۰روز). ۲۷ مهر پریود شدم . ۱۵ ابان آخرین نزدیکی بود.
  من ۲۷آبان آزمایش بتا دادم جوابش ۴۲٫۴۷ بود با توجه به رنج تو برگه آزمایش مثبت بود ولی دکتر گفت مقدارش کمه. سونوی واژینال دادم گفته بود یه ساک حاملگی به قطر ۴ mm مشاهده میشه و احتمال حاملگی حدود ۴ هفته، کنترل مجدد ۱-۲ هفته بعد توصیه میشه. به نطر شما مقدار بتا تا دو هفته بعد بیشتر میشه ؟ یا حاملگی پوچه؟ لطفا راهنماییم کنید . با تشکر

  1. admin می گوید

   دوست عزیز با عرض پوزش به دلیل مسافرت قادر به پاسخ گویی نبودم
   و در ضمن سوال شما در حیطه ی تخصص اینجانب نمی باشد.

 52. ناشناس می گوید

  من در هفته سوم حاملگی ام لکه بینی دارم و هو رمون بتا م بالا و پایین می رود من الا در هفته هفتم حاملگی ام هستم دلیل این لکه هاو وبالاپایین امدن هورمون چیست

 53. اسرا می گوید

  من در هقته ۳لکه بینی داشتم حالا هم که هفته۷هورمون بتام کاهش یافته میشه بگید در ضمن عملivf انجام داد این نشانه ی بدیه؟

  1. admin می گوید

   با سلام
   دوست عزیز در این مورد با پزشک زنان مشورت نمایید

   1. سحر می گوید

    شمام ک هرکی هرچی از شما میپرسه در حیطه ی کاریتون نیس دیگه چرا این سایتو راه اندازی کردین؟؟؟

    1. admin می گوید

     سلام
     دوست عزیز برخی از سوالات پرسیده شده در حیطه تخصص پزشک زنان می باشد و من دکتری آزمایشگاه هستم احتمال داره نظر غیر تخصصی من باعث ایجاد مشکل برای کاربران گرامی شود.

 54. 123 می گوید

  سلام و خسته نباشید
  ۵ روز بعد از موعد پریودم، آزمایش بتا دادم و بیشتر از ۱۰۰۰ بود.
  آیا ممکن است دوقلو باردار باشم؟ مشکل خاصی در این مقدار وجود ندارد؟ دلیل این مقدار زیاد چیست؟
  ممنون از راهنماییتون

 55. 123 می گوید

  سلام و خسته نباشید
  ۵ روز بعد از موعد پریودم، آزمایش بتا دادم و بیشتر از ۱۰۰۰ بود
  آیا ممکن است دوقلو حامله باشم؟ این مقدار زیاد مشکلی ایجاد نمی کند؟ دلیلی بالا بودن این عدد چیست؟
  ممنون از راهنماییتون

  1. admin می گوید

   با سلام
   بر اساس اطلاعات من این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارد

 56. زهرا می گوید

  سلام.من دختری ۲۲ساله.باکره هستم با نامزدم رابطه بدون دخول داشتم.۶روزه که پریودم عقب افتاده،برای اطمینان بعد از گذشته ۱۲روز ۲بار بی بی چک استفاده کردم دو بارشم منفی بود دو روز بعدشم ازمایش بتا دادم بتا ۲بود.میخواستم ببینم حاملگی قطعا منفیه؟؟پس چرا من پریود نمیشم؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز تست بارداری منفی می باشد و تاخیر در پریود دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مثلا کیست تخمدان
   برای این موضوع به پزشک زنان مراجعه کنید.

 57. الهه راد می گوید

  سلام خسته نباشید من در تاریخ هجدهم امپول hmgزدم الان میخوام از کیت های تعییت روز تخمک گذاری استفاده کنم ممکنه که این امپول تاثیری روی جوابدهی این کیت ها داشته باشه؟ وبا مصرف این امپول جواب تست بتای ادراری تغییری نمیکنه تاثیری نداره روی تست؟

  1. admin می گوید

   با عرض معذرت در این زمینه اطلاعات کافی ندارم ولی هر جا که ازمایش دادین این مسئله رو با دکتر ازمایشگاه در میان بگذارید…

 58. niloo می گوید

  سلام من اول آذر عمل انتقال جنین انجام دادم و بعد ۲ هفته مثبت شد و بتام ۱۷۴ بود و ۴۸ساعت بعد شد ۲۲۴ ولی ۴۸ ساعت بعدش شد ۱۶۰ دفعه بعد شد ۱۱۲ هی داره کم میشه آمپول پروژسترون هم میزنم نمیدونم چرا کم میشه دکترم میگه اگه سری بعد کم شد دیگه دارو نخور که سقط بشه.راهنماییم کنید

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   در این زمینه بهتر است به حرف پزشک خود گوش دهید

 59. زهره می گوید

  با سلام من ۱۳ آبان با سایتوتک سقط داشتم تا یک ماه لک بینی من ادامه داشت بعداز یک ماه آزمایش بتا دادم ۲۲ بود و تو سونو معلوم شد بقایا مونده بعداز یک هفته لک بینی قطع شد ولی دوباره بعد از مقاربت لک بینی شروع شد تا اینکه دوباره بتا دادم الان شده ۴۰
  دلیل بالا رفتن بتا چی میتونه باشه؟
  آیا نشانه سرطانه؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   تحلیل نتایج بتا به عهده ی پزشک زنان می باشد.

 60. شادی می گوید

  سلام من ۲آذر اولین روز پریودیم بوده و ۱۹آذر و دو -سه روز بعدش نزدیکی بدون جلوگیری داشتیم
  وبرای بارداری اقدام کردیم
  از۵روز بعد از مقاربت بیبی چک استفاده کردم و جواب همش منفیه
  امروزم که یک روز به پریودیم مونده رفتم و آزمایش بتا دادم که بتا۳بود
  من تقریبا علائم بارداری رو دارم
  حالا چی کنم؟ممکنه بخاطر اینکه زود آزمایش دادم جواب منفی شده؟
  خواهشا جواب مو بدید

 61. به نظر میاید مشاور هر سوالی که میپرسن بلد نیست و تصصی تو این زمینه نداره بهتره کارشناس رو عوض کنید تا درست جواب بده می گوید

  مشاور باید تخصص داشته باشد وگرنه اینترنت همه دارند

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   من مشاور نیستم و زمینه تخصصی من علوم آزمایشگاهی هست و یک آزمایشگاهی اجازه ی تفسیر نتایج آزمایش بتا را ندارد.این تست با توجه به علائم بالینی و گاهی سونوگرافی باید تفسیر شود که این کار مربوط به پزشک زنان می باشد و احتمال دارد تفسیر نتیجه ی آزمایش بتا به تنهایی ایجاد مشکل کند.

   1. BARAN می گوید

    این خانوم درست میگن، شما به اکثر سوالات اینطور جواب میدین که در حیطهٔ‌ تخصص من نیست…. حتا به سوالات مبعوط به تست‌های آزمایشگاهی که میگین رشتتهٔ شماست . ببخشید پس شما به چه نوع سوالی میتونین جواب بدین؟ لطف کنین بگین که ما در همون زمینه از شما سوال کنیم.

 62. فریبا می گوید

  سلام من ۵ آبان روز اول پریودم بود ۱۸ آذر آزمایش بتا دادم ۱۷۰۰ بود توی آزمایش نوشته بود ۵هفته..
  اگه میشه بگید مقدار بتا نسبت به ۵هفته بودن آیین یا بالا و اینکه این مقدار نشون دهنده ی جنسیت هست

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز مقدار بتا هیچ ارتباطی به جنسیت ندارد.

  2. ناشناس می گوید

   چرا عزیزم من پرستارم تو بیمارستان زنانم مشغول به کارم بتای بالای ۱۴۰۰نشان دهنده جنسیت پسر در صورتی که دوقلو نباشه هست این مورد ۸۰درصد اعتبار علمی داره

   1. admin می گوید

    سلام این موضوعی که شما میفرمایید رو حداقل من در هیچ رفرنسی ندیدم

 63. alale می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من دو ماه پیش رابطه سطحی با نامزدم داشتم،که بعدش از قرص های جلوگیری اورژانسی استفاده کردم و ۴ روز بعد ،یعنی ۲۷ آبان،پریود شدم،
  ۲۰ آذر ماه،دوباره رابطه سطحی داشتم،اما این دفعه قرص جلوگیری اورژانسی استفاده نکردم،و من تو تاریخ ۲۷ آذر پریود نشدم و در تاریخ های ۱ دی و ۳ دی از بی بی چک استفاده کردم و جواب منفی اومد
  آیا احتمال بارداری هست؟
  لطفا زودتر جواب بدین

 64. شیما می گوید

  سلام من ۱۰روز از پریودم گذشته تست بارداری دادم جوابش
  negativeبیشتراز ۱۰وpositiveکمتراز ۲۵شده بعد بیبی چک گذاشتم دوتا خط بود قسمتTکمرنگ بود اگه میشه راهنماییم کنید که جواب تست مثبته یا نه

  1. admin می گوید

   سلام
   جواب تست بتا شما در کدام محدوده فرار گرفته؟
   جواب بتا تنها یک عدد گزارش میشود

 65. alale می گوید

  اگه ۲ هفته پریود عقب بیفته و همچنان بی بی چک منفی باشه، امکان حاملگی باز هست؟یا عوامل دیگری باعث شدن پریود عقب بیفته؟

  1. admin می گوید

   سلام
   معمولا بی بی چک در این بازه ی زمانی باید مثبت شود .
   بله عوامل زیادی باعث تاخیر در پریود میشود.

   1. alale می گوید

    امروز تست بتا داد
    کمتر از نیم بود،
    به احتمال زیاد به خاطر استرس زیادم عقب افتاده
    ممنون از سایت خوبتون

 66. فریبا می گوید

  ممنون که جوابمو دادین …میتونید بگید از کجا باید بفهمم جنسیت فرزندم چیه.؟؟آیا تست خانگی مطمئن هست که بتونم انجام بدم

  1. رویا می گوید

   سلام
   من ۵ روز از تاریخ پریودم گذشته و دو بار بی بی چک استفاده کردم و جواب منفی بود.
   امروز آزمایش دادم و بتا ۱۶ بود.
   به احتمال زیاد حاملگی خارج از رحم دارم. درسته؟

 67. فاطمه می گوید

  سلام،من همیشه پریودی های منظمی دارمو هیچ وقت عقب ننداختم تاحالا،دوهفته قبل تاریخ پریودیم وبعداقدام به بارداری هرشب قرص کلردیازپوکسایدپنج میلی خوردم،بعدعقب افتادن پریودی آزمایش بتادادم ومثبت بودوالآن هفت روزه قرص نخوردم وبی بی چک هام مثبته،حالااین قرص روی تست خون هم اثرمیذاره؟؟ممنونم جواب بدین،عجله دارم

 68. سلنا می گوید

  یه سوال داشتم از خدمتتون،
  امپول اچ سی جی ۱۵۰۰ تا چند روز در ادرار قابل اندازه گیری میباشد؟ یا چند روز بعد از تزریق اثرش از بین میره؟
  من در پروسه میکرواینجکشن هستم و برای تحریک جسم زرد و ترشح پروژسترون از امپول اچ سی جی استفاده کردم. امروز ۶ روزه که از تزریق اخرین امپول میگذره و ۸ روز از انتقالم میگذره و چند بار تست خانگی انجام دادم مثبت میشه…چند روز بعد از انتقال میتونم با شرایط تزریق اچ سی جی از کیت بارداری استفاده کنم.؟
  راستی من نمیتونم ازمایش خون بدم.محض اطلاع گفتم.

 69. Roooyaaa می گوید

  آزمایش خون دادم این جوری بودباردارمHCG——500

 70. نینیمون می گوید

  جدول چینی که باید سال رو به میلادی وارد کنیم بنظرتون درسته

 71. ارتا می گوید

  باسلام من ۳۴ سالمه تاریخ اخرین پریودم ۲۳ابان بوده تاریخ ۲۷اذربا نامزدم رابطه بدون دخول داشتم۳۰اذر ۲تا پروژسترون تزریق کردم ولی پریود نشدم تاریخ ۱۴دی تست بتا دادم جواب ان ۲بود.پس چرا پریود نمیشوم؟؟؟ایا بعداز۱۷روز از گذشت رابطه تست بتا ممکن است اشتباه باشد؟

 72. ارتا می گوید

  مجددا ۱۲ روز بعد تست بتا دادم و منفی بود ممکنه باردار باشم؟

  1. admin می گوید

   سلام با توجه به تست مجدد و منفی بودن مجدد ان شما باردار نیستید.

 73. زهرا می گوید

  سلام من تقریبا ده ماه پیش کورتاژ داشتم حالا هم پریودام چهل روز یا چهل چهار روز میشه آخرین تاریخ پریودیم ۱۴آذر بود ۲۳آذر تست کردم منفی بود امروز تست کردم مثبت شد رفتم امروز آزمایش بتا دادم شد ۲۱۳٫۵ شده گفتن یه هفته دیگه تکرار کنید میشه راهنمایی کنید خیلی استرس دارم .ترس سقط دارم

 74. مرجان می گوید

  سلام پریود ۳۱روزه دارم سه روز بعد عقبافتادن پری آز بتا دادم ۱۲۰.۴بود آیا نرمال است

 75. مرجان می گوید

  اخرین پری ۲۷آذربود که من تو روزای ۱۲/۱۴/۱۶پری رابطه داشتم وقبل رابطه از آب و سرکه در واژن استفاده کردم تست بی بی چک مثبت شد در روز پری یعنی ۲۷دی اما خط پاین خیللللی کمرنگ بود آز بتا روز ۳۰دی دادم یعنی دیروز که نتیجه ۱۲۰.۴بود .آیا این میزان بتا نرمال است

 76. Negin می گوید

  با عرض سلام من یک شنبه ٢٧دی باید پریود میشدم اما نشدم روز ۴بهمن ٨روز بعد ینی تست بتا دادم جواب این بود
  Beta HCG <0.10
  Negative0_0-1_0
  Borderline1_0-10.0
  Positive more than 10.0
  میشه لطفا ج بدین
  اگه ج منفیه پس چرا با گذشت ١٠روز پریود نشدم؟

  1. admin می گوید

   سلام
   دوست عزیز پیشنهاد من این یک هفته بعد تست رو تکرار کنید
   ولی دلایل زیاد میتونه باعث به تاخیر افتادن پریود شود.

   1. Negin می گوید

    حتما تکرار میکنم
    الان ج این ازمایش ک گرفتم منفی بوده حالا یا نه؟

 77. نازنین می گوید

  سلام من پنج روز از پریودم گذشته بود آزما یش دادم بتا۲۴۰۵بود ایاممکن است دو قلو باشه یا بارداری خارج رحمی؟

 78. ناشناس می گوید

  سلام من دنیا هستم روز ۱۳پری آمپول زدم فلیکولهام بزرگ بود روز بعد آزمایش دادم ۱۶بود آیا ممکنه
  باردارباشم؟

 79. simaaa می گوید

  Salam mishe begid bardaram ya na

  In javabe azmayeshame

  ۰٫۱ Beta-hcg
  Non-pregnant < 9.0

 80. زهره می گوید

  سلام زیتون من چهار پنج روز پریودم عقب زده آزمایش داد م بتا ۵۰ بود آیا باردارم

 81. فاطمه می گوید

  من آزمایش بتا دادم بعدازچهار روز که از پریودیم می گذرد pregnancy. 0.1. بود این مثبت است یا منفی. لازم است دوباره آزمایش بدم

 82. لیلا می گوید

  سلام اگه تو هفته سوم بارداری بچه از بین رفته باشه وهیچ علاییم ودردی نباشه ممکنه تست بازم مثبت بشه؟

 83. سارا می گوید

  سلام
  من الان چهارده روزه دقیقا از iui میگذره
  روز دوازدهم رفتم آزمایش بتا دادم شصت و نه بود که گفتن باید چهل و هشت ساعت بعد دوباره تکرار بشه، که آزمایش دوباره بتا شد ۹۲۰
  الان پزشک متخصص گفتند که هر دوازده ساعت یک شیاف پروژسترون استفاده کن.
  خداروشکر همه چیز طبیعی هست؟؟؟؟

 84. رها می گوید

  باسلام حدودیک ماه پیش یک هفته از تاریخ قاعدگیم گذشته بود تست دادم ۳۰۰بود دکتر بهم گفت دوباره تست بدم بعدازظهرش شد ۳۵۲ گفت بارداری اما سک بچه رو با سونو واژینال ندید دوفته بعد دوباره رفتم بازم با سونو چیزی مشخص نشد بازم تست دادم ۳۲۹ شده بود دکتر گفت یا سقط شده یا خارج رحمه اما من نه خونریزی داشتم نه لکه بینی فقط دل درد داشتم مرتب تست دادم بتا پایین اومده بود اخرین بار ۳۶ بود ایا لازمه بازم تست بدم

 85. سارا می گوید

  سلام من روزشنبه امپول اچ سی جی زدم بعد از ای یو آی.وامروز جمعه بی بی چکم مثبت شد.به نظرتون اثر امپوله.واینکه تا چه مدت اثر روی بی بی میگذاره

 86. سارینا می گوید

  سلام خسته نباشید.هشت روز از پریودم گذشته آزمایش خون دادم (beta hcg) جواب شده ۱۸۷ به نظرتون آیا بتا نرمال است یا ضعیفه؟

 87. لیلا می گوید

  من ۲۹ بهمن زمان پریودم بودکه پریود نشدم یکم اسفند آزمایش بتا دادم ۲/۰>بود یعنی بارداری منفیه یا بعد از یک هفته مجدد آزماایش بدم؟

 88. سارینا می گوید

  خواهشا اگه میشه زودتر ج بدین چون خیلی واجبه دستتون درد نکنه

 89. هستی می گوید

  با سلام وخسته نباشید.
  در۲۲آ ذرماه پریود شدم ؛زمان بعدی پریدوم ۲۸دی ماه بوده.دربهمن ماه ۱۲روز ازپریودم گذشته روز ۸ آ زمایش دادم بتا ۳۰بود. زیر دلم هم خیلی درد میکنه.آیا باردار هستم ؟

  1. هستی می گوید

   لطفا زودتر جواب بدید؛خواهشا.

 90. ناديا می گوید

  سلام
  من آخرین تاریخ پریودم ٢۶ دی ماه بود و تا الان هم پریود نشدم
  هفته قبل ٢ بار از بی بی چک استفاده کردم که جواب منفی بود
  بعد از خوندن جملات دوستان تصمیم به خوردن قرص دموکسی پروژسترون گرفتم که ٢ عدد در یک روز استفاده کردم. و روز بعد تصمیم به گرفتن آزمایش بتا گرفتم که جواب ١/٢۵ بود
  آیا قرص مدروکسی پروژسترون تاثیری بر جواب آزمایش دارد؟
  من با خوردن چه قرصی پریود شم
  لطفا جواب بدید
  خواهش میکنم

 91. هستی می گوید

  سلام چرا جواب منونمیدید؟

 92. فهیمه می گوید

  سلام من ۲۵ سالمه یک ساله که Cml دارم (سرطان خ) دارم اخرین تاریخ قاعدگیم ۲۸ دی هست تا امروز که ۱۶ اسفن هسته پریود نشدم تست بارداری هم چند بار استفاده کردم منفی بود ایا احتمال داره که باردار باشم و داروهای ایماتیب که مصرف میکنم باعث منفی بودن تست شوند؟؟؟

 93. الي می گوید

  سلام من ٢٨ بهمن اولین روز اخرین پریودم بود الان ١فروردین هنوز پریود نشدم از بتا دادم ١۴٩ شد دکتر گفت اندازش کمه نظر شما چیه ؟

 94. زینب می گوید

  سلام من ۵ اسفند ۹۴ انتقال جنین شدم ۲۰ اسفند تست بتا ۹۱۸ شد پروژسترون هم میزنم روزی دو تا به خاطر لکه بینی
  بعد ۵ فروردین سونو دادم دکتر گفت زیاد معلوم نیست یک هفته بعد بیام سونو روز بعد تست بتا دادم شد ۶۲در ضمن تو سونو دکتر گفت ساک جنین تشکیل شده و داخل رحم هستش آیا احتمال سقط هستش لطفا راهنمایی کنیید

 95. ناشناس می گوید

  با سلام وسپاس از راهنمایی تون من دوم فروردین باید پریود میشدم ولی نشدم هشتم آزمایش خون دادم جواب مثبت بود بالای ١٢۵اچ سی جی بود روز بعدش سونوگرافی داخل رحم انجام دادم گفت هیچ چیزی داخل رحم وجود نداره میخاستم بدونم ممکن حاملگی خارج رحم باشه؟!دوم اینکه اگه خارج رحم باشه تو اون سونو گرافی که دکتر انجام داد قابل مشاهده نبود چرا؟؟؟

 96. فاطمه می گوید

  عرض سلام و خسته نباشید
  مدت سه روز تاخیر قاعدگی داشتم و ۴ عدد تست بیبی چک (ادرار) ، مثبت جواب داد اما پس از سه روز قاعدگی ام آغاز شد، این موضوع در دو سیکل قاعدگی پیش آمد و بنده را نگران کرد ، ممکن است مساله سرطان رحم در میان باشد؟

 97. م هست که مجددا ازمایش خون بدم خیلی میترسم و دکتر نرفتم ایا امکانش می گوید

  سلام من ۳۰ سالمه و یکسال پیش اقدام، به بارداری کردم .۱۵ اسفند ۹۴ تست بارداری دادم نتیجه مثبت بود اما ۷ فروردین ۹۵ نتیجه ازمایش خونم منفی شده روز بعدش بازهم تست بی بی چک کردم نتیجه مجددا مثبت شد الان که ۱۴ فروردین هست ایا لازم هست مجددا ازمایش خون بدم خیلی میترسم و دکتر نرفتم هنوز ایا امکانش هست که بارداری خارج رحم باشه خیلی میترسم وایا بارداری خارج از رحم باعث منفی شدن نتیجه آزمایش خون میشه؟

 98. KHORSHID می گوید

  سلام وخسته نباشید.بعدازسه روز عقب انداختن پریودی جواب بتای من۲بود.
  الان ۱۴روز میگذرد هنوز پریود نشدم .
  آیا قطعی من باردار نیستم؟

 99. نینا می گوید

  سلام..خسته نباشید..من دوبار سابقه سقط داشتم یکیش قلب تشکیل نشد یکیشم قبل از دو ماهگی سقط شد.الان شش ماهه زسر نظر دکتر هستم..باید دوم فروردین پریود میشدم که عقب انداختم.دوازده روز بعد یعنی روز ۱۴فروردین آزمایش دادم مثبت بود و بتا هم ۲۱۵۰۰ نشون داد.سونو واژینال کردم ساک ده میلیمتره ولی گفت دو هفته دیگه سونو تکرار بشه چون جنین رو ندیده..نگرانمبه نظر شما عدد بتام نرماله؟ دکترم وقت نداشت جوابمو بده آخه چهار نفر باهم ویزیت شدیم…از دیشب همش فکر و خیال میکنم

 100. ناهید می گوید

  سلام خسته نباشید من امروز ازمایش خون دادم بتام ۵۹۸۱٫۰ یعنی مثبته

 101. fateme می گوید

  من ۳ روز مونده ب پریودیم امروز ازمایش بتا دادم ۸۵٫۴ بود این یعنی چی؟ خیلی درد کمر دارم صبحا هم حالت تهوع

 102. نفس می گوید

  سلام ببخشیدهورمون بتا تا چندروز بعدازسقط درخون وجوددارد؟

 103. سحر می گوید

  سلام من چند روز پیش آزمایش حاملگی دادم و مثبت بود (hcg بالای ۲۰۰)
  الان سونو رفتم که گفته شده کیست دارم
  سوالم اینه که ممکنه به خاطر کیست جواب مثبت دیده بشه و من حامله نباشم؟
  ممنون از راهنماییتون

  1. الهه می گوید

   سلام من روز موعد پریود بتا۸۴ و۴روز بعد ۵۲۸بود به نظرتون چطوره؟

   1. admin می گوید

    تست شما مثبت است

 104. فاطمه می گوید

  امروز آزمایش تست بارداری beta hug دادم و بعد از گرفتن جواب آزمایش نتیجه زیر ثبت شده بود
  Over 200
  مسئول آزمایشگاه گفت حامله بودنم ضعیفه لطفا راهنمایی کنید؟ متشکرم

  1. admin می گوید

   موارد بالای ۲۰۰ موارد مثبت هستند و جواب ازمایش شما نیز بالای ۲۰۰ قرار دارد.

   1. فاطمه می گوید

    بابت راهنماییتون کمال تشکر را دارم پس مشکلی نیست و امیدوار باشم و دیگه نیازی نیست دوباره ازمایش بدم

    1. admin می گوید

     من احتمال میدم این ازمایشگاه تیتر بتا انجام نمیده و مثل اکثر ازمایشگاها تنها از نظر مثبت و منفی بودن یعنی به صورت کیفی تست بتا رو انجام داده اگه میخواهید کاملا مطمئن شید میتونید تست رو تکرار کنید در صورت افزایش تیتر بتا بارداری حتمی است.

 105. ناشناس می گوید

  سلام. خسته نباشید. من شیش روز پس از تاخیر پریودیم بیبی چک زدم و مثبت بود. همون روز هم ازمایش دادم و عدد بتا ۱۰۱۴ بود دکتر گفت بارداری و تا دو هفته دیگه که اول هفته هشتم هست باید سونو بدی تا بینی صدای قلب جنین رو‌میشنوی یا نه. می خواستم ببینم چقدر احتمال حاملگی خارج از رحم هست؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   قضاوت راجب حاملگی خارج رحم به تنهایی با تست بتا ممکن نیست ولی معمولا در حاملگی های خارج رحمی مقدار بتا نسبت به حاملگی تیتر آن کاهش دارد ولی برای قضاوت درست باید سونو انجام شود

 106. زهره می گوید

  من ۷ روز از پریودم میگذرد ومقدار hcg۱۰شده است ایا من باردارم؟دو بار از بی بی چک استفاده کردم جواب منفی بود

  1. admin می گوید

   تست بتا رو تکرار کنید در صورت افزایش تیتر احتمال بارداری بالاست

 107. bahar می گوید

  سلام خسته نباشید من ۴روز قبل پریودم آزمایش بتا دادم عدد بتام ٢٢،۵بود یک روز بعد از پریودم تکرار کردم عدد بتام به بالای ٢٠٠٠رسیده بود ,نسبت به اینکه یک روز از پریودم گذشته و بتای من عددش بالا احتمال دوقلویی یا مول بودن حاملگی چقد است؟؟؟؟ لطفا سریع جواب دهید خیلی نگران هستم,ممنون

 108. admin می گوید

  خیر ولی می تونین این تست رو یک هفته بعد تکرار کنید.

 109. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من تاریخ پریود مو فراموش کردم ولی یک ماه تمام گذشت که نشدم رفتم ازمایش خون دادم منفی بود ایا امکان داره تو سونو بارداریم مشخص بشه یان؟ایا ازامپول برا بازشدن پری استفاده کنم؟؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   تست بارداری از طریق خون یک هفته بعد از نزدیکی مثبت خواهد بود.پس جای نگرانی وجود ندارد.

 110. sareh می گوید

  سلام،من بتام ۳۷۲ بود بعد دو روز شد۱۹۹۰ بعد دو روز شد ۱۸۰۰و مجددا بعد دو روز شده ۲۶۰۰،ساک حاملگی درون رحم مشاهده شده ولی از این کاهش بتا نگرانم

 111. sareh می گوید

  سلام ،من چهل روزه باردارم ،بار اول بتام ۳۷۲ بود بعد از چهل و هشت ساعت ۱۹۹۰بود و بار سوم بعد دو روز۱۸۰۰ شد و اخرین بار بعد از چهل و هشت ساعت شد ۱۶۰۰ ،ایا این کاهش نشانه سقط هستش؟خیلی نگرانم لطفا جوابمو. بدین ،در ضمن ساک حاملگی پنج روز پیش مشاهده شد

 112. نرگس امین پور می گوید

  با سلام من دورهدهای پریودیم ۲۷روزست روز نوزدهم پری بیبی زدم مثبت شد.روز بیستم رفتم بتا.بتام ۱۹۴بود…..چهلو هشت ساعت بعد دوباره همون ساعت همون ازمایشگاه دوباره بتا دادم ۱۹۰بود یعنی چهار تام پایین اومده بود.خیلی نگرانم .میترسم بارداری خارج رحم یا مول باشه.راهنمایی میفرمایید

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   جای نگرانی نیست اگه حتی یه نمونه رو چند بار آزمایش کنن یک نتیجه بدست نخواهد آمد
   ۴ تا اختلاف نگران کننده نیس با این حال ۳ روز دیگه آزمایش رو تکرار کنید.

 113. Solma می گوید

  سلام من ۹،۲۳ اخرین پریودیم بود،تنبلی تخمدان هم داشتم ۱۶ این. ماه رفتم ازمایش بتا عددش۱۸۹بود دوباره ۱۹ رفتم. عددش۱۹۹ چرا ایا احتمال حاملگی خارج رحم هست

 114. مریم می گوید

  سلام من پنج رپز پیش امپول hcgزدم .امروز بی بی کذاشتم مثبت شد‌ایا بخاطر امپوله؟هجدهمین روز پریودیمه و هفت روز از اولین اقدلمم میگذره

  1. admin می گوید

   بله این امکان وجود داره

 115. جبارزاده می گوید

  من مول مهاجم دارم هرچه بتا میدم بالا می ره تیتر خونم .بااینکه ۳بار شیمی درمانی کردم .تو یک ازمایشگاه ازمایش می دم مشکلی نیست

 116. شیما می گوید

  سلام
  دوستان ممنون میشم من رو راهنمایی کنید, حدود ۳ روز پیش آزمایش بتا دادم (۸ روز از تاریخی که باید پریود میشدم گذشته) و جواب آزمایش به این صورت بود: Beta HCG 96/50 – Non Pregnant 10 – Doubtful 10-30 – Pregnant 30
  امروز خونریزی شدیدی پیدا کردم و تیره رنگ ظاهرا! بنده پارال کورتاژ کردم. به دکترم زنگ زدم و شیاف سیکلوژف گفت به مدت ۵ شب استفاده کنم! ممنون میشم یکی بگه خونریزی بابت چیه؟

  با تشکر

 117. صبا می گوید

  سلام وتشکر به خاطر مطالب خوبتون
  بارداری چارم من هست وچون سزارین بودم دکتر به من موقع زایمان گفتن دیگه بچه نیار چسبندگی رحمت خیلی زیاد ،ولی حاملگی اتفاق افتاد درحالی که بچه سوم من تازه دوسالشه ،دیروز دل وکمردرد خیلی شدیدی داشتم رفتم سونو گفتم شاید خارج از رحم باشه ولی دکتر گفتن ساک هاملگی رو داخل رحم میبینم ومشکل خاصی نیست ،به خاطر اینکه بچه های من دخترن از خدا خاستم اینبار بهم پسر بده ،ولی بارداریم کاملا بدون برنامه ریزی وناخواسته بوده حالا هم نگران این قضیه هستم هم حرف دکتر که گفته زایمان چارم برات خطرناکه،به نظرشما راهی هست که من از الان جنس وسلامت بچم مطلع بشم تا از نگرانی بیام بیرون تو پنج هفته ودو روز

  1. admin می گوید

   سلام
   خانم عزیز می تونید در هفته ی ۸ تا ۱۰ تست cell free DNA رو انجام بدین که هم جنسیت و هم سلامت جنین رو مشخص میکنه البته قیمت این آزمایش چیزی حدود ۱۶۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 118. صبا می گوید

  در ضمن سونوگرافی تاریخ جنین منو از روز اول پریود حساب نکرده از روز اخر پریود حساب کرده این نشون دهنده ی ریز بود یا عدم رشد بچه نیست درحالی که جنین ۸میلیمت بوده

 119. صبا می گوید

  لطفا اگه امکان داره جواب منو سریع بزارید خیلی نگرانم

 120. طاهره می گوید

  الان شاید نزدیک دو ماه از پریودم گذشته و آزمایش خون دادم. تست beta hcg عدد ۱ را نشان میدهد. با اینکه مدت زیادی است که پریود نشدم و از طرفی نیز پسر سه ماهه دارم که شیر میدهم آیا همین آزمایش برای اطمینان از عدمبارداری جدید کافی است؟

  1. admin می گوید

   سلام
   بله این احتمال وجود دارد دارد به دلیل تغییرات هرمونی در دوران شیر دهی تاخیر در پریود رخ دهد ولی بررسی تخمدانها از نظر کیست هم ضرری ندارد.

 121. sahar می گوید

  سلام من هفته ۸بارداری بودم قرص استفاده کردم خونریزی و درد شدید داشتم الان بعد ۱۰روز بی بی چک استفاده کردم خیلی کمرنگ بود یعنی هنوز باردارم؟؟

 122. مژگان می گوید

  سلام خسته نباشید آخرین پریود من۱۱٫۲۰بود که کلوفین استفاده کردم روز۱۳پریودیم امپول زدم الان۲۵پریودیم هست بی بی چک گذاشتم منفی بود ایا درسته جواب تستم

  1. admin می گوید

   من درست متوجه سوال شما نشدم
   ولی مفمولا تست های بی بی چک ۱۰ روز بعد از تاخیر در پریود قابل اعتماد است.

 123. س می گوید

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون من در هفت هفته و سه روز هستم الان و تیتیر بتام ۵۶۸۵۰ هست ایا این نرماله؟
  با توجه به این ۴۸ ساعت قبل ۴۱۵۰۰ بوده

  1. admin می گوید

   بله دوست عزیز این تیتر برای هفته ی هفتم نرمال می باشد.

   1. نازنین می گوید

    سلام من دو ماه از تاریخ پریدم میگذره ولی هنوز پرید نشدم رفتم آزمایش اچ سی جی انجام دادم ۰٫۳۳۱بوده آیا من حامله ام یا ن؟؟؟؟بعد چرا پریدیم اینقدر طول کشیده علتش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

    1. admin می گوید

     با توجه نتیجه ی آزمایش ، نتیجه منفی می باشد.
     یکی از علت های که باعث تاخیر در پریود می شود کیست است.

 124. نازنین می گوید

  من رفتم تست اچ سی جی انجام دادم ۰٫۳۳۱بوده آیا من باردارم یا نه

 125. ناشناس می گوید

  من۹۵/۱۲/۱۷ رابطه بدون دخول با نامزدم داشتم و باکره هم هستم احتمال برخورد منی با واژنم رو میدم همون روز همزمان دو عدد قرص لونژیل خوردم.هشت روز بعد از رابطه آزمایش بتا دادم که عدد ۴ رو نشون میداد بعد از ۱۱ روز از رابطه پریود شدم ولی مثل همیشه نبود پریود من همیشه ۷ روز کامل بود ولی این دفعه ۴ روز بود شدت خونریزی کمتر بود.۲۱ روز بعد از رابطه بیبی چک استفاده کردم که منفی بود ولی الان بعد از گذشت ۱ ماه از رابطه زیر شکمم درد میکنه.شنیدم که بعضی ها با وجود بارداری بازم پریود میشن میخواستم ببینم احتمالش هست که باردار باشم؟ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   بسیار بعید به نظر می رسد که بارداری صورت گرفته باشد
   ولی جهت اطمینان مجددا تست بتا را تکرار کنید

   1. ناشناس می گوید

    درست که میگن جواب آزمایش بتا هم ممکن که اشتباه باشه؟

    1. admin می گوید

     بله هیچ تستی جواب ۱۰۰% درستی نخواهد داشت و در مواردی منفی یا مثبت کاذب خواهد داشت

 126. ***H*** می گوید

  دوستان گل سلام منم ۱۷روز از روز تخمک گذاریم و لقاحم میگذره و سه ماه اقدامم .چهار تا بی بی چک طی پنج روز زدم هر دفعه پر رنگ تر میشه هیچ ذارویی هم مصرف نکردم میشه هر چهار تاش اشتباه باشع ؟علائم بارداریم دارم و سه رور دیگ وقت سیکلمه

 127. زیبا می گوید

  سلام من دوازده روز از پریودم گذشته رفتم آزمایش دادم ۱۱۷۱۳هستش آیا این رنج نرماله .از نگرانی میمیرم دکترم برا چهار روز دیگه وقت داده

 128. نگين قنبري می گوید

  سلام بتای من ۳۱۰۰٫۰۰ هست اخرین قاعده گی هم دقیق ۳۴روز پیش ایا بتا غیر عادی هست؟؟

 129. صدف می گوید

  سلام خسته نباشید من چند وقتی علائم بارداری دارم روز ١٧ پریدی از بتا دادم شد٠.١ زود ازمایش دادم؟؟ احتمال بارداری هست؟؟

  1. admin می گوید

   سلام با عرض معذرت بابت تاخیر در پاسخ گویی
   اگر ۱۷روز بعد از پریود تست بتا دادین با این نتیجه جواب منفی است

 130. صدف می گوید

  چقد دیر جواب میدین

 131. صدف می گوید

  چرا جواب نمیدین

 132. ناشناش می گوید

  سلام و خسته نباشید میبخشین من یه نوزاد ۷ ماهه دارم من ۶ ماه چون شیر میدم پریود نشدم دخترم که ۶ ماهه شد من ۲۹ اسفند پریود شدم ولی الان که ۵ اردیبهشت است خبری از پریودی نیست میترسم ممکنه چون شیر میدم یه ذره دیر تر بشم؟

  1. admin می گوید

   این امکان وجود داره ولی باز هم با انجام تست بتا می تونین مطمئن بشید که باردار نیستید.

 133. خاطره می گوید

  سلام ۱۷روز از موعد پریودم گذشته امروز ازمایش دادم بتام ۲۰۰بود
  نگرانم که چرا عدد بتا بالا
  میشه راهنمایی کنید ؟

  1. tala juju می گوید

   عزیزم بارداری احتمالا

 134. زینب می گوید

  سلام

 135. لیلا می گوید

  سلام ازمایش بتای من۰٫۵ هس این عدد نماد چیه چرا اینقدر کمه ممنون از اطاعات خوبتون

  1. admin می گوید

   چون این هرمونی که پس از تشکیل کیسه جفت تشکیل می شود و در صورت عدم بارداری مقدار کمتر از ۱۰ می باشد

 136. sahar می گوید

  سلام جواب ازمایش من۱۰>.resul. 1 positive>25. negative.,,ایا باردار هستم یا خیر

  1. admin می گوید

   خیر

 137. Kheyri می گوید

  سلام من پریودهای منظمی داشتم سه روز از پریم گذشته ازمایش بتا دادم منفی بود و هنوز پریود نشدم ایا لازمه مجددا تکرار کنم؟

  1. admin می گوید

   تست تقریبا ۱۰ روز بعد از نزدیکی مثبت میشه

 138. مریم می گوید

  سلام من رفتم آزمایش خون دادم بتای من ۱۴۹٫۹۳۹هست میخوام بدونم جنین چندهفتشه؟رفتم سنوگرافی ساک حاملگی نشون نداد

  1. admin می گوید

   از روی تیتر بتا نمی توان قضاوت دقیق و درستی راجب چند هفتگی و جنسیت جنین کرد.

 139. مریم می گوید

  کسی نیست جواب منو بده؟؟؟؟؟؟نگرانم بهم بگین

 140. nnt می گوید

  سلام من روز۷اردیبهشت روز اول آخرین پریودم بوده روز۱۰خرداد تست بتا دادم ولی تیتر نگرفتم نتیجه بالای۲۰۰ رو نشون داده نتیجه چی میتونه باشه؟اگر باردار باشم میشه بااطمینان گفت بارداری سالم هست یا کاذب وخارج رحمی و… میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. admin می گوید

   نتجه مثبت است ولی برای سایر موارد باید سریال بتا انجام داد و سونو گزافی

 141. آیدا می گوید

  با سلام و خسته نباشید اگر کسی هنوز به سوال ها جواب میده منم یه سوال دارم
  من ۲۸ ساله و ۳ ساله ازدواج کردم یه بار کورتاژ کردم و یه بار حاملگی خارج رحمی که با متو تروکساید حل شده داشتم . مشکل تخمدان پلی کیستیک دارم و از اونجایی که قصد بارداری نداشتم زیاد به فکر مداوا نبودم ترتیب پرویدهامم ۴ اسفند ۴ فروردین و۶ اردیبهشت بوده که ۳۰ اردیبهشت نزدیکی بدون پیشگیری داشتیم و به ظن اینکه زمان تخمک گذاری نیست پیشگیری اورژانسی هم انجام ندادم. ولی الان با گذشت یک هفته از زمان پریود هنوز خبری از پریود نیست و پنج شنبه۱۱ خرداد آز بتا دادم و گفتن ۱۱ هست و زیر ۱۵ مشکوکه حالا سوالم اینه احتمال بارداری من هست؟ اگر هست میتونه خارج رحم باشه بازم؟ کی دوباره آزمایش بدم؟

  1. admin می گوید

   سلام با توجه با اینکه تیتر بتا پایینی دارید احتمال بارداری خارج رحمی پایین است لطفا ۱هفته بعد مجددا آزمایش دهید

   1. ناشناس می گوید

    ممنون از توجه تون ۱۶ خرداد یعنی امروز آز بتا تیتر دادم ۳۲۴ بود الانم دکترم فرستاده سونوگرافی. برام دعا کنید

    1. admin می گوید

     دوست عزیز جای نگرانی نیست
     مطمئنم سونو هم همین رو تایید خواهد کرد

 142. ناشناس می گوید

  سلام. من نه روز از تخمک گذاری و نزدیکیم میگذره. امروز آز بتا دادم کمتر از۲ بود. ددوره هام ۲۶تا۲۸روزه هستن.
  آیا ممکنه باردار باشم؟ولی آز رو زود داده باشم؟

  1. admin می گوید

   بهتر است تست را یک هفته بعد تکرار کنید

 143. رعنا می گوید

  سلام من یک فروردین عادت شدم حالا که ۲۵خرداد هستش عادت نشدم ۱۵روز از وقتم گذشته بود بتا دادم منفی بود الانم دمای بدنم خیلی رفته بالا شیرینیه بیش از حد هم میخورم میشه راهنمایی کنید آیا حامله ام یا ن امروز بعداز ظهرهم حالت تهوع خیلی کم داشتم در وضعی نیستم دوباره آز بدم لطفا ج بدید با تشکر

  1. admin می گوید

   بهتر یک سونوگرافی انجام بدهد ولی با توجه به تست بتا خیر باردار نیستید

 144. ناشناس می گوید

  سلام من ازمایش بتا دادم جواب ۰٫۱۰۰ هست یعنی مثبته یا منفی؟؟

  1. admin می گوید

   منفی

 145. منصوره می گوید

  با سلام داشتن عفونت در ادرار باعث منفی بودن تست بیبی کیت میشود؟؟؟

  1. admin می گوید

   بله
   در صورت مصرف آنتی بیوتیک یا نمونه برداری اشتباه این امکان وجود دارد.

 146. zahra می گوید

  سلام ۱۲روز بعد رابطه بدون دخول آزمایش بتا دادم صفر شد هنوز ۶روز به پریودم مونده بود ،جواب قابل اعتماده؟

  1. admin می گوید

   سلام بله

 147. admin می گوید

  بهترین کار اینه که تست بتا بدید ولی با این حال بعید میدونم مثبت باشه

 148. مهناز می گوید

  با سلام، ممنو از راهنمایی هاتون
  تست بتا کمتر از ۰٫۱ با واحد لیتر زده شده، نشونه چیه؟

  1. admin می گوید

   منفی

 149. اسماعیل عبدی می گوید

  باسلام من ۱۳ روز از پریود گذشته آیا قرص اورژانسی بخوریم فایده میدهد یا نه لطفا زود جواب بدین

  1. admin می گوید

   نخیر دوست عزیز قرص اورژانس تنها تا ۷۲ ساعت بعد نزدیکی می توان استفاده کرد

 150. بهزاد می گوید

  اگر میزان beta hcg برابر با ۱۵٫ باشد آیا نتیجه مثبت میشه یا منفی؟

  1. admin می گوید

   تست باید تکرار شود

 151. ملیحه می گوید

  سلام آیا کیست باعث مثبت شدن آزمایش بتا میشه؟

  1. admin می گوید

   بله دوست عزیز

 152. منیر می گوید

  سلام آزمایش بتادادم اول۱۱۰روزبعدش۱۴۱۷۲ساعت بعد۱۲۸۰شدهمچنین۴۸ساعت بعدش رسیدبه۷۲۶و۴۸ساعت بعدهم رسیدبه۴۸۷ بدون هیچ دارویی این یعنی چی؟

  1. admin می گوید

   تمام تست ها را یک آزمایشگاه دادید؟

   1. admin می گوید

    معمولا به دلیل گستردگی زیاد تست ها این مسئله ممکن نیس

 153. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشین دوره های پریودی من ۲۰ یا ۲۱ روزن بعد از ۹ تا ۱۰ روز رفتم ازمایش تیتر دادم ک عدد ۱۶۳٫۴ رو نشون داد.نگرانم ک ایا این عدد مشکوکه یا نه؟تست هم میذارم همچنان مثبته

  1. admin می گوید

   سلام
   آزمایش شما مثبت است ولی برای اطمینان بیشتر باید مجددا تیتر دهید.

 154. moon می گوید

  سلام بنده روز۷قاعدگی  ی رابطه سطحی داشتم قرص اورژانسی هم استفاده نکردم پریودام نامنظمه از ۳۰تا ۴۰ روز .یکبار۲۱روز بعد رابطه و یکبارم ۲۶روز  بعد رابطه بی بی چک گذاشتم منفی بود ،اما پریود نشدم هنوز 
  آیا بی بی چک تو اون زمان ها معتبر بوده ؟یا باید آزمایش بتا بدم حتما چون نامرتبه دوره هام؟ممنون

  1. admin می گوید

   شما حتما باید سونو هم بدین چون احتمال کیست هست و کیست میتونه تست بتا رو بطور کاذب مثبت کنه

 155. ستاره می گوید

  سلام
  ۴ روز از تاریخ پرودم میگدره
  بی بی چو منفی میشه
  به نظرتون چیکارکنم؟

  1. admin می گوید

   ازمایش خون دقت بالا تری داره و خیلی سریع تر مشخص میشه

   1. لیلا می گوید

    سلام من ۱۲ روز از وقتم گذشت رفتم آز دادم بتام شد ۱۵/۴۰.ایا مثبته

    1. admin می گوید

     خیر ولی بهتر که مجددا تکرار کنید

 156. لیلا می گوید

  سلام من ۱۲روز از وقتم میگذره رفتم آزمایش دادم بتا شد۱۵/۴۰آیا مثبته؟

 157. Raha می گوید

  سلام برای استرس شدیدم قرص کلردیازپوکساید مصرف میکنم. چندتا قرص کلردیازپوکساید باعث بارداری کاذب توی ازمایش خون میشه؟ اگه روز قبل نخورم جواب صحیح میشه؟ صبح بخورم و عصر ازمایش بدم چطور؟

  1. admin می گوید

   ابتدا بابت تاخیر پاسخ گویی معذرت می خواهم
   قرص کلردیازپوکساید هیچ تاثیری در نتیجه آزمایش بتا ندارد.

 158. محمد می گوید

  باسلام خانوم من در هفته ۴ بارداری است آزمایش بتا انجام داده ۲۵۰ بوده بعد ۲ روز مجددا آزمایشو انجام داده جواب ۱۱۰/۴ شده احتمال سقط یا رشد خارج رحم وجود داره ممنون میشم پاسخ سریعتر بدید .

  1. admin می گوید

   در این رابطه بهتر که به پزشک زنان مراجعه کنید.

 159. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید..خانوم من هفته چهارم بارداری ازمتیش بتا داده ۲۵۰ بودم بعد دو روز شده ۱۱۰/۴ ایا احتمال سقط جنین یا رشد جنین خارج از رحم وجود دارد؟؟؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 160. محمد می گوید

  با سلام همسر من هفته ۴ باراریه آزمایش بتای اولیه ۲۵۶ بوده بعد ۲روز آزمایش بعدی انجام داده بتای۱۱۰.۴ نشون داده آیا احتمال سقط جنین یارشد جنین در خارج از رحم وجود داره ممنون اگه بطور واضح راهنماییم کنید

 161. elahe می گوید

  دگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود.
  سلام من ماه پیش ۱۶ آبان پریودشدم ۲۸ آبان و چند روز اول آذر با همسرم رابطه داشتم روز ۱۶آذرهم چون علامت پریودی نداشتم گفتم حتما چند روز دیگه پریود میشدم چون بعضی موقع ها چند روز عقب میوفته رابطه جنسی داشتم ۱۷ هم داشتم ولی تا الان که ۲۸ آذره پریود نشدم آزمایش بارداری هم دادم منفی بود چه علتی میتونه داشته باشه لطفا راهنماییم کنید خیلی نگرانم

  1. admin می گوید

   مجددا آزمایش و سونو بدهید شاید دلیل کیست باشد.

 162. محیا می گوید

  با سلام،خسته نباشید،من برج قبل اقدام به بارداری کردم،این برج سه روز تاخیر داشتم ،روز دوم تاخیر آزمایش بتا دادم،رنج رفرنس زیر ۵بود برای منفی،نتیجه آزمایش من رو کمتر از ده اعلام کردن،این ینی منفی ؟؟یا نه مشکوک حساب میشه؟؟هفته دیگه اگر که تاخیر داشتم بازم آزمایش بدم؟؟؟

  1. admin می گوید

   جواب تست منفی است در صورتیکه باردار باشید تنها یک هفته بعد از نزدیکی جواب تست مثبت خواهد بود.

 163. مریم ا می گوید
 164. مریم ا می گوید

  سلام وقت بخیر …. عدد بتا نسبت به سن بارداری کمتر باشه نشانه ی چیست ؟ امروز پنج هفتم هست ولی بتا ۸۰۰ بود …. ممنون میشم جواب بدین

 165. هانی می گوید

  سلام من ۷آذر تاریخ آخرین پریودیم بوده.۱۷دی بتا دادم منفی بود.ولی بی بی چک ام مثبت بود.۲۴ دی دوباره بتا دادم ۱۸۹۹۱ نوشته ولی بر حسب میکرو واحدشو گذاشته.بنطرتون مشکوکم به مولار یا طبیعیه؟بارداری دومم هم هست

 166. ارزو می گوید

  باسلام من ۱۵ آذر اولین روز پریودم بوده وماه قبلش سقط داشتم از طریق ای وی اف به دلیل تشکیل نشدن دیشب از بی بی چک استفاده کردم مثبت بود امروز آزمایش دادم عدد بتا ۵۵۰۰۲miu/ml بود .ممکنه مولار باشه خیلی نگرانم؟

 167. راحله می گوید

  درضمن دوروز پیش بی بی چک زدم یه خط کمرنگ هم افتاده بود که احتمال بارداری بود بخاطر این رفتم آرمایش بتا دادم ولی منفی اومد نمیدونم این درد سینه و تیر کشیدن تخمدان و کمر درد برا چیه ؟میتونه از آمپول اچ سی و آمپول جنینی انسانی کخ زدم برا آزاد کردن تخمک باشه؟؟

  1. admin می گوید

   نه دوست عزیز بنظر من هم جواب منفیه

  2. admin می گوید

   نه دوست عزیز منم فک میکنم جواب منفی هست

  3. admin می گوید

   بله قطعا تاثیر میزاره

 168. الهام می گوید

  با سلام . آزمایش بتای من منفی گزارش شده البته ۴ روز قبل از موعد پریودی بعدی . میخواستم بدونم جمله ای در آزمایش نوشته به چه معنی است ؟ این دوره از قرص لتروزول هم استفاده کردم ولی کماکان تا امروز پریودی نداشتم در حالی که معمولا دوره ها بیست و هفت روزست .
  please repeat test BHCG if clinical indicated

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   گاهی ممکن است نتیجه ی آزمایش مشکوک به مثبت بودن باشد ولی احتمال خیلی زیاد دلیل مثبت بودن یک خطای آزمایشگاهی است و یا اینکه جواب بین مثبت و منفی می باشد همچین مواقع از بیمار و یا فرد مشکوک به بارداری خواسته میشه تست زو تکرار کنه که قانونا باید رایگان در همون آزمایشگاه مربوطه اینکار انجام بشه

 169. عاطی می گوید

  سلام ی سوال داشتم /اقدام ب بارداری کردم یک هفته مونده ب پریپدم از خون دادم منفی بود میخپاستم بدونم زود از دادم یا باردار نیستم؟

  1. admin می گوید

   سلام زمان مناسبی آزمایش دادین احتمال زیاد باردار نیستید

 170. مهسا می گوید

  سلام من ماه پیش نزدیکی بدون جلوگیری داشتم .با ۴روزتاخیر از زمان مقرر پریود شدم پس از پایان ۷امین روز از پریودم مدت ۳روز است که لکه بینی دارم
  ازمایش حاملگی انجام دادم و سطح هورمون بتا ۱۱۷ بود
  الان با توجه به لکه بینی که دارم نگران حاملگی خارج از رحم یا سقط هستم لطفا راهنمایی کنید

  1. admin می گوید

   سلام
   تست رو حتما باید تکرار کنید و روند افزایش تیتر بررسی شود
   بابت تاخیر در جوابدهی معذرت میخواهم

 171. مهسا می گوید

  چرا جواب نمیدین

 172. محسن می گوید

  سلام. خانوم بنده دو هفته اس ای وی اف کرده دوروز پیش ازمایش بتاش ۳۵ بود اما امروز شده۱۲ میشه راهنماییمون کنین. هنوز احتمال حاملگی داره یانو. ممنون میشم زود پاسخ بدین.

  1. admin می گوید

   سلام
   در صورت اینکه لقاح صورت گرفته باشد ما باید شاهد افزایش تیتر باشیم ولی با توجه به اینکه کاهش تیتر بوده احتمالا جواب منفیه
   با این حال با پزشکتون حتما مشورت کنید

 173. کیمیا می گوید

  با سلام
  من ۳۸ سالمه و برای فرزند دوم ۷ ماه هست که اقدام به بارداری میکنم .۸ اردیبهشت اولین روز از آخرین پریود م بوده و ۱ خرداد یعنی یک هفته مانده به پریود بعدی آزمایش بتا تیتر دادم ۸/۵ بود ازماشگاه میگه به احتمال زیاد باردارید آیا به نظر شما جواب بارداری مثبته یا منفی ؟؟؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیز
   من درست متوجه نشدم
   یعنی شما هنوز تاریخ پریودتون عقب نیافتاده؟
   بهرحال عدد ٨ زیاد قابل اعتماد نیس درسته که اکثر آزمایشگاهها عدد بیشتر از ۵ رو مثبت تلقی می کنند ولی برای اطمینان تست رو تکرار کنین

   1. کیمیا می گوید

    سلام ممنون از پاسخی که دادید.
    من زمانی که آزمایش بتا تیتر دادم یک هفته به زمان پریود م مانده بود ولی چون بعلت سرماخوردگی به پزشک مراجعه کردم واقدام به بارداری داشتم آزمایش دادم که اگر مثبت باشد دارو استفاده نکنم . دقیقا در جواب آزمایش نوشته بتا تیتر بین ۵ تا ۲۵ هفته اول بارداری است .
    پس میفرمایید من تا زمان پریودم صبر کنم اگر تاخیر داشت آزمایش مجدد بدهم ؟؟

 174. کیمیا می گوید

  سلام ممنون از پاسخی که دادید.
  من زمانی که آزمایش بتا تیتر دادم یک هفته به زمان پریود م مانده بود ولی چون بعلت سرماخوردگی به پزشک مراجعه کردم واقدام به بارداری داشتم آزمایش دادم که اگر مثبت باشد دارو استفاده نکنم . دقیقا در جواب آزمایش نوشته بتا تیتر بین ۵ تا ۲۵ هفته اول بارداری است .
  پس میفرمایید من تا زمان پریودم صبر کنم اگر تاخیر داشت آزمایش مجدد بدهم ؟؟

 175. احمد احسان می گوید

  با سلام
  من امروز ازمایش بتا هاش س ژ دادم ، و مقدار اون ۱۰۰۷۰ بود، میخاستم بدونم از روی این عدد میتونم ب صورت تقریبی مدت زمانی ک از لقاح گذشته رو بدونم ؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین واقعن لازم دارم بدونم.

  1. admin می گوید

   سلام،تقریبا بین ۵ تا ۶ هفته، ولی اصلا پیش بینی دقیقی نیس

 176. لیلا می گوید

  سلام آیا امکان این که پنج روز بعد از لقاح عدد بتا ۰٫۱ باشد وجود دارد؟

  1. admin می گوید

   سلام
   برای تست بارداری معمولا ۱ هفته بعد از لقاح تست توصیه میشود. اما فک میکنم نتیجه منفی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.