تست بتا هاش سی جی

دهده

هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیزی در رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCG اولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCG هر ۷۲ ساعت دوبرابر می شود . سطح این هورمون در هفته های ۸ تا ۱۱ به حداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، هورمون های HCG – LH – FSH – TSH همگی از دو بخش یا Sub Unit تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در همه ی این هورمون ها مشابه است و افتراق اینها از هم با بخش بتا صورت می گیرد .

از ملاقات اسپرم واوول تخمک لقاح پیدا میکند. تخمک لقاح یافته به طرف رحم رفته ودر جدار آن لانه گزینی میکند.بین ۱۰-۳روز بعد جفت تشکیل میشود. HCG ( هر دو بخش آلفا و بتا ) توسط سلولهای تروفوبلاستیک جفت سنتز می شود و نیمه عمر آن ۳۶ – ۱۲ ساعت است . مهمترین وظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید استرادیول و پروژسترون می کند .

مقدار این هورمون در حاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرم مادر بالا میرود ( حتی گاه از روز سوم لقاح هم قابل شناسایی است. )
معمولا۲۵ -۲۰ روز پس از آخرین قاعدگی ( و نه زودتر از آن ) مقدار این هورمون در ادرار مادر به اندازه ای میرسد که قابل اندازه گیری باشد .

معمولاچه زمانی این تست انجام میشود؟
این هورمون در حاملگی طبیعی ۴ – ۶ هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند . اما در موارد حاملگی خارج رحمی – حاملگی مولار- برداشت کل رحم – کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم .

سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی(Beta H.C.G)

در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما – امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCG به شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری است

این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟

این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.

بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد.(برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان)

چه موقع فرد میتواند مراجعه کند؟آیا ناشتائی ویا سایر شرایط دیگری باید رعایت شود؟

ناشتا بودن لازم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر فرد ضروری نیست.

این آزمایش باچه نمونه ای انجام میشود وچقدر طول میکشد؟

چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن در ادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگی خارج رحمی هم که حتما باید خون تست شود.

مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام میباشد.

• در مورد سطوح hCG نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
• در ۸۵% حاملگیها مقدار این هورمون طی ۷۲-۴۸ ساعت دوبرابر می شود. هرچه سن حاملگی بیشتر می شود، زمان دوبرابر شدن این هورمون طولانی تر شده و حداکثر به ۹۶ ساعت می رسد.
• در مورد مقادیر این هورمون می بایست توجه نمود. زیرا در برخی حاملگیهای طبیعی مقدار این هورمون می تواند کم باشد ولی نوزادی کاملا سالم به دنیا بیاید. سونوگرافی در هفته های ۶-۵ صحت بیشتری نسبت به اندازه گیری hCG دارد.
• سطح هورمون hCG کمتر از mIU/ml 5 نشاندهنده عدم حاملگی است. هر مقداری بیش از mIU/ml 25 نشاندهنده وجود حاملگی می باشد.
• مقدار این هورمون با واحد (milli-international units per milliliter (mIU/ml)) اندازه گیری می شود.
• زمانی که سطح hCG به ۲۰۰۰-۱۰۰۰ برسد، سونوگرافی ترانس واژینال می تواند ساک حاملگی را تشخیص دهد. چون سطوح این هورمون می تواند مختلف باشد و زمان لقاح نیز به درستی مشخص نشده باشد، تشخیص با یافته های سونوگرافی تا زمانی که مقدار هورمون به ۲۰۰۰ نرسد قابل انجام نخواهد بود.
• تنها انجام یک نوبت آزمایش برای اندازه گیری این هورمون در بیشتر موارد کافی نیست. در مواردی که شک به سلامت بارداری وجود دارد می بایست چند آزمایش با فاصله از هم انجام شود تا بتوان یک نتیجه گیری درست انجام داد.
• دو نوع آزمایش hCG وجود دارد: نوع «کمی» که فقط وجود یا عدم وجود هورمون را مشخص می کند و دیگر نوع «کیفی» که مقدار آن را نیز معین خواهد نمود.

• راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:
زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:

• ۳ هفته از LMP گذشته باشد: ۵۰-۵ mIU/ml
• ۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml
• ۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml
• ۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml
• ۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml
• ۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml
• ۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml
• ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml
• ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml
• زن غیر حامله : • بعد از یائسگی : <5/9 mIU/ml
توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

• سطوح پایین مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر پایین hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پایین hCG میتواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تعیین سن حاملگی
• احتمال سقط یا Blighted Ovum
• حاملگی نابجا Ectopic Pregnancy

• سطوح بالای مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر زیاد hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح بالای hCG می تواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تخمین سن حاملگی
• حاملگی مولار
• چندقلویی

• آیا مقدار hCG می بایست به طور مرتب در طی حاملگی اندازه گیری شود؟
مقدار این هورمون به طور معمول توسط پزشکان دوباره اندزاه گیری نمی شود مگر این که مشکلی به وجود آمده باشد. در صورت خونریزی، درد شدید شکمی یا سابقه سقط ممکن است پزشک این آزمایش را تکرار کند.

• آیا عاملی می تواند مقدار hCG را تحت تاثیر قرار دهد؟
هیچ عاملی نمی تواند مقدار این هورمون را تحت تاثیر قرار دهد بجز داروهایی که حاوی این هورمون باشند. این داروها برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیرد و پزشک در مورد زمان انجام این آزمایش پس از دریافت این داروها، شما را راهنمایی خواهد نمود. سایر داروها مثل آنتی بیوتیکها، ضد دردها، قرصهای ضد بارداری خوراکی یا سایر داروهای هورمونی هیچ تاثیر بر مقدار این هورمون نخواهند داشت.

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس )مثبت می شود:
۱- بارداری ۲- بیماری مول و یا بچه خوره ۳- سرطان رحم

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس ) منفی می شود:
۱- ادرار رقیق ۲- سقط جنین ۳- حاملگی خارج رحم

علت نتایج مثبت کاذب:
۱- آلودگی باکتریائی ادرار۲-وجود پروتئین و یا خون در ادرار ۳-مصرف متادون توسط بیمار

ارزیابی حاملگی از روی مقدار هورمون
اگر مقدار هورمون BhCG کمتر از ۱۰ باشد شخص باردار نیست
اگر مقدار هورمون BhCG بیشتر از ۲۵ باشد فرد باردار است
اگر مقدار هورمون BhCG بین ۱۰ تا ۲۵ باشد نمی توان با قاطعیت گفت شخص باردار است ویا خیر

کلیاتی در باره کیت های تشخیص بارداری خانگی
home pregnancy tests=HTPS

همه ی کیت های تشخیصی بارداری خانگی امروزی , حاوی آنتی بادی های مونو کلونال یا پلی کلونال متصل به یکی از بخش های مولکول HCG بسیار حساس بوده و اگر مولکول HCG در ادرار موجود باشد توسط آنتی بادی ثانویه ضد HCG به دام افتاده و سنجش می شود. برای سیستم آشکار سازی کیت از یک آنتی بادی ثانویه که حاوی آنزیم است استفاده می شود

آنتی بادی ثانویه کمپلکس آنتی بادی اولیه HCG را آشکار می سازد. تغییر رنگ و ایجاد پاسخ مثبت و یا منفی ناشی از فعالیت یا عدم فعالیت آنزیم است. ایجاد دو خط رنگی نشانه ی بارداری را نشان می دهد. HCG ادرار به صورت کیفی و توسط HPTS یا همان home pregnancy tests سنجش می گردد.

نحوه جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار

۱- ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت HCG را در بردارد و لذا بهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.اگر چه هر نمونه ادرار ممکن است استفاده شود

۲- نمونه ادرارباید در یک ظرف تمیز شیشه ای یا پلاستیکی جمع آوری شود و از پروزاتیو استفاده نشود

۳- اگر نمونه بلافاصله پس از جمع آوری تست نشود , تا ۴۸ ساعت بعد که مورد آزمایش قرار می گیرد باید دردمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد یخچال نگه داری شود و قبل از تست به دمای اتاق برگردانده شود

اگر نمونه برای بیش از ۴۸ ساعت مورد استفاده قرار نگیرد باید در دمای منهای ۲۰ درجه فریز شود. یک نمونه ی یخ زده که بیش از ۲ هفته نگهداری شده باشد نباید دیگر استفاده شود. قبل از آزمایش نمونه یخ زده باید کاملا آب شده و به دمای اتاق برسد

پاسخ های مثبت کاذب
در شرایطی مثل مصرف بعضی داروها مثل پرومتازین یا کلردیازپوکساید , وجود بیماریهائی مثل پروتئینوری , هموگلوبینوری , و زایمان جدید تا سقط جنین , اشتباه در روش اجرای تست , خطا در خوندان نتایج , ممکن است پاسخ مثبت کاذب دیده شود که در تفسیر نتیجه باید در نظر داشت

پاسخ های منفی کاذب

زمانی که HCG در حد اکثر غلظت ( در روز های ۶۰ تا ۸۰ ) می باشد , ۵ تا ۱۰% امکان ایجاد جواب منفی کاذب وجود دارد. پاسخ های منفی کاذب معمولا ناشی از خطا در انجام روش ارائه شده می باشند. علت دیگر پاسخ منفی کاذب انجام تست در روز های اول لقاح است که هنوز هورمون HCG وارد ادرار نشده است. نگهداری ادرار در ظروف غیر استاندارد , عدم رعایت دهای لازم برای واکنش و مصرف داروی کاربامازپین هم ممکن است منجر به پاسخ منفی کاذب شود.
چرا بعضی از خانم های باردار قبل از قطع قائدگی , تست بارداری مثبت دارند ولی بقیه خانمها تا چندین روز دیرتر آزمایش مثبت ندارند؟

عوامل موثر در طولانی تر شدن زمان حصول پاسخ مثبت توسط تستهای خانگی :
۱- تاخیر در زمان لانه گزینی
۲- پائین بودن ترازHCG خون
۳- پائین بودن غلطت HCG ادرار
۴- میزان حساسیت تست بارداری

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

273 comments

 1. سلام من سی و پنج روز پیش تاریخ آخرین پاکی پریودم هست و حالا که آزمایش بتا دادم عذ ده هزار رو به من نشون داده .احتمال اینکه خارج از رحم باشه چقدر هست؟

 2. با سلام
  باتشخیص EP آمپول متوتروکسات استفاده کردم و عدد بتای من به زیر ۱ رسید.
  مجدد بعد از ۶روز عدد بتا بالای ۱۰شده آیا این مربوط به EP بوده یا موارد دیگری می تواند باشد؟
  لطفا جواب بدید

 3. باسلام
  مجدد سونوگرافی انجام دادم اثری از ep نبود.و۴۸ساعت بعدآزمایش بتا دادم که عددش به۲/۰رسیده
  ولی ۵روزه تاخیر پریود دارم ممکنه این تاخیر مربوط به تزریق داروی متوتروکسات باشه؟
  بایدچکارکنم؟

  1. سلام دوست عزیز
   شما باید انقد تست بتا را انجام دهید تا بتا صفر شود و این موضوع ربطی به داروی متوتروکسات ندارد ولی باز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

 4. با سلام
  ممکنه بعد تست بتا تا یک هفته آینده ، مجددعدد ۲/۰ نشان دهد؟یاممکن است خطای آزمایشگاه باشدوباید این تست را درچند ازمایشگاه دیگرهم انجام دهم؟
  وسوال دیگر اینکه درطول مدت درمان EP چقدرزمان لازم است تا عددبتا به صفر برسد؟
  خواهش میکنم پاسخ بدید!

  1. سلام
   با انجام تست بتای بعدی می توان به سوالات شما پاسخ داد.
   و در مورد اینکه چه مدت طول میکشد تا بتا صفر شود اینجانب اطلاع خاصی ندارم.

 5. سلام
  من ٢ روز از تاریخ پریودیم گذشته و پریود نشدم ازمایش beta hcg دادم و نتیجه ۵۵ شد. لطفا راهنماییم کنید که باردارم یا نه ؟

 6. سلام من شش روز از قاعدگیم گذشته و دو روز قبل ازمایش خون دادم که عدد بتا ۱۹۴٫۱ بود که دکتر گفت باید سونوگرافی بدی تو سونو گفت علایم دال بر حاملگی مشاهده نمیشه به نظر شما خارج از رحم تشکیل شده؟

 7. سلام الان نزدیک هفت هفتس از تاریخ اولین روز آخرین قایدگیم میگذره بتا چک کردم ۹۴۸ شده.از مقداری که براهفت هفته فرمودین کمتره.کی بایدسونو انجام بدم براتشخیص خارج رحمی؟

  1. سلام دوست عزیز
   معمولا با این بتا و فقط یک هفته تاخیر بارداری خارج رحمی است ولی برای تایید باید سونوگرافی انجام داد.

 8. سلام، من اخرین پریودم ۱۳فروردین بوده و پریود بعدیم باید ۱۸اردیبهشت میبود. از اول اردیبهشت اقدام به بارداری کردیم. اما الان که ۱۸ خرداد هست هنوز پریود نشدم،، ازمایش بتا دادم عدد ۲۰ شد. خیلی ترسوندن منو هرچی بی بی چک میزارم منفیه. درد شدید پریود دارم و امروز هم لک قهوه ای دیدم. اما اینم بگم که من اول فروردین قرص اورژانسی خوردم. و بعدش پریود شدم بعد اون دیگه نشدم. تخمک گذاریمم عقب افتاد تقریبا اخر اردیبهشت بود. امکان داره این اواخر حامله شده باشم و عدد بتا کم بوده باشه؟ البته مادرمم همین طور بوده امکان ارثی بودن این قضیه هست؟ لطفا کمکم کنید

 9. با عرض سلام من یک هفته پس ااز نزدیکی تست بتا دادم و عدد ۰۱ رو نشون داد ولی من در روز تخمک گذاری انجام دادم و توی اون یک هفته خیلی دل درد داشتم بنظرتون ممکن تست بتا اشتباه شده باشه!یا زود اقدام ب تست دادم؟

  1. در بعضی از تومورهای تخمدان یا بیماری تروفوبلاستیک جفتی بدون وجود حاملگی، این آزمایش مثبت می‌شود. بنابراین همیشه باید قضاوت را به عهده پزشک گذاشت.

 10. سلام ممنون بابت جواب ولی فکر کنم این جواب سوال من نبود چونک جواب آزمایش من منفی بوده سوالم این بودک آیا تست بتا بعد ۶ روز ممکنه زود باشه ؟ و نشون نده ک باردار هستم بنظرتون دوباره تکرار کنم

  1. دوست عزیز جای هیچ نگرانی نیست.شما اگه از تاریخ آخرین پریود ۱ هفته تاخیر داشتید می توانید برای اطمینان از عدم بارداری دوباره تست بتا را انجام دهید.

 11. با سلام، من روز پنجم تا نهم قاعدگی قرص کلومیفن مصرف کردم،طبق سونوی داخلی سه فولیکول بیست و دو میلیمتری داشتم، روز چهاردهم هم آمپول hcg تزریق کردم، الان از اولین روز آخرین قاعدگیم سی و دو روز گذشته است، تست های بارداری خانگی مثبت نشان میدهند، حالت تهوع هم دارم، ولی آزمایش خون بتا عدد ۱۵ را نشان داد.من باردار هستم؟ چه اقدامی انجام بدهم بهتر است؟ آزمایش را چهار روز پیش انجام دادم.

 12. سلام
  من روز ٢۶ دوره ام بی بی چک مثبت شد روز ٢٧ سه روز مونده به موعد پریود ازمایش دادم بتا ۶۵.۵ شد
  نتیجه اش چیه؟ مشکوکه یا باردارم؟

 13. سلام.
  ببخشین دوره پریودی من ۳۰روزه هست بعد از ۵روز تاخیر در پریودی ازمایش بتا عدد ۷۰۸ رو نشان داد.این ینی چی ؟گفتن بارداری مشکوکه چرا اخه دوسال قبل هم یک حاملگی پوچ داشتم

 14. ببخشین دوره های پریودی من ۳۰ روزه هست تنبلی تخمدان هم دارم ولی پریودیم منظمه.الان بعد از ۵روز تاخیر ازمایش بتا عدد۷۰۸رو نشون داده این ینی چی؟

 15. با عرص سلام وخسته نباشین من ۲۹سالمه دوساله که از کردم الان دو ماهه اقدام کردم و تاریخ پری دو ماهم ۱۹اردیبهشت و۱۷خرداد و۱۵تیر باید میشد وزمان پریم ۳۰روزه هست بعد اخرین پریودم که ۱۷خرداد بود از ۱۱تا ۱۶نزدیکی داشتم و بعدش درد زیر شکم درد ملایم معده داشتم و ۷روز از پری گذشته و از دادم بتام صفر بود و بعد ۷روز پریود شدم میخواستم دلیله شو بدونم

 16. سلام من بارداری مولار داشتم ۱۰دی کورتاژکردم عددبتا۹۷۵۰۰بود بعدازسه هغته دوباره رشد کرد وشیمی درمانی شدم تا رسید به زیر ۵بعد از۴ماه تکرار آزمایش عدد بتام زیر۵بود اما این دوره عدد بتام شد۲۷۰
  ۱۶تیرماه پاک شدم می خواستم بدونم احتمال بارداری هست یا عود مول ؟دکترنتونست دتشخیص بده درضمن ازقرص ضد بارداری هم استفاده میکنم ماه آخر هم به علت درد دکتر بهم مدروکسی پروژسترون داد که شبی دوتا استفاده کردم.دیشب هم بی بی چک گذاشتم منفی بود می خواستم بدونم احتمال داره آزمایشگاه اشتباه کرده باشه؟

 17. سلام ممنون از راهنمایی هاتون من ۶ هفته دارم سونو داخل واژینال اثری از ساک جنین نبود ازمایش بتا دادم .اولی ۱۰۰۰۰بود بعد از ۴۸ ساعت شش هزار خورده شده از بتا اولی کمتر شدم لطف کنید راهنمایی کنید که بارداری ادامه دغره یا نه ممنون

 18. با سلام در زمان تخمک گذاری اقدام به بارداری کردم و ۱۲ روز بعد از اقدام آزمایش خون دادم و بتا عدد ۱۸ را نشان داد آیا باردارم یا نه یا اینکه زود آزمایش دادم لطفا راهنماییم کنید

  1. • راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:
   زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:

   • ۳ هفته از LMP گذشته باشد: ۵۰-۵ mIU/ml
   • ۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml
   • ۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml
   • ۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml
   • ۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml
   • ۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml
   • ۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml
   • ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml
   • ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml
   • زن غیر حامله : • بعد از یائسگی : <۵/۹ mIU/ml توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

 19. من ازمایش خون میدم مثبت نشون میده ولی سونوگرافی نشون نمیده حتی خارج رحم نشون نداد گفت:

  من ازمایش خون دادم مثبت نشون داد ولی سونوگرافی نشون نمیده حتی خارج از رحم هم نشون نداد

 20. سلام.
  الان از تاریخ اولین روز آخرین قاعدگیم ۶۷ روز میگذره. سونوگرافی واژینال داشتم گفتن احتمال ep هست.تست بتا دادم . معنیش چی میتومه باشه.مرسیb<0.1 u/ml

 21. سلام وقت خوش
  من۲۳سال دارم ۵ماه هست اقدام به بارداری کردم ینی از اول فروردین تا ۲۲تیر که اولین روز سیکلم بود ۲۸روزه سیکلم انجام شد اما الان ۳۶ روز گذشته سیکل نداشتم تیتر بتا دادم ۴۵۶بود یعنی من باردارم?
  تشکر از سایتتون

 22. سلام وقت به خیر
  من ۳۰ سال دارم و ۳ سال ازدواج کردم.سابقه تخمدان پلی کیستیک داشتم.اما حدود ۹ سالی هست که دارو مصرف نمیکنم و به حمدال….. کیستی وجود نداره.قصد بارداری نداشتم.اولین روز اخرین قاعدگیم ۹۴/۳/۹ بوده.۷ روز بعد از اتمام قاعدگی لکه بینی داشتم حدود ۱۰ -۱۵ روز.بعد از اون تا الان قاعدگی نداشتم.با احتمال کیست به پزشک مراجعه کردم بعد از یک سونوی واژینال احتمال زیاد EP دادند.دیروز تست بتا کمتر از ۰٫۱ بود.عروق خونی هم در رحم مشاهده شده ولی ساک جنینی نبوده.چقد احتمال سقط خست یا بارداری خارج از رحم.با توجه به اینکه کیستی مشاهده نشده و حدود ۴۷ روز از موعد قاعدگیم گدشته.ممنون میشم به نگرانیهام پاسخ بدین.

  uterus has normal size(85*35)
  endometrium is thicker than normal(16mm)
  there is no mass in endometrial cavity.
  both ovarise are larger than normal in size (rt=42*24mm , lt=42*23mm).
  show pearl like follicels (smallr than 5 mm) in both ovaries.
  in right adnex a small(11*10mm) hypo echo mass is sn in medial aspect in contacted with ovary that shows vascularity in color study.
  there is no free fluid in pelvic cavity.

  ovarian enlargement with pco mprphology
  endometrial thickening adn small hypo echo mass in right andex/EP must be rule outed.
  نظرتون چیه؟
  مرسی

 23. با سلام
  من سوم مرداد پریود شدم در تاریخ /۵/۱۱تا/۵/۱۷ اقدام به بارداری کردیم امروز یعنی در تاریخ/۵/۲۷ آزمایش خون دادم که عدد بتام ۲۵۵ هست بنظر شما این عدد بتا خیلی پایینه یا نه زود رفتم برای آزمایش بتا؟
  ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین آخه خیلی استرس دارم در ضمن من ۶ماه پیش سقط داشتم درد زیر شکم هم دارم آیا برای همون سقط هست؟

 24. با سلام تست هاش سی جی گراویندکس باادرار دقیقا چه زمانی بعد از لقاح قابل اندازه گیری میباشد؟ یا چند روز بعد از آخرین قاعدگی؟ ممنون

 25. الان پزشکم فقط ۲ امپول پروژسترون تجویز کرده.۳ روزه تزریق کردم ولی بینتیجه بوده.چکار کنم؟
  شما چرا جواب نمیدین؟

 26. با سلام
  من پریود قبلیم ۲۳ تیر بود
  و از ۱۱ پریودم یک شب درمیون نزدیکی داشتم تا ۲۰ پریود و چند روز بعدشم ۲ بار نزدیکی داشتم برای بارداری.
  ۲۷ مرداد تست بی بی مثبت شد و آز خون ۲۴۷ بتا رو نشون داد
  که مثبت بود ولی خودم دوباره آز خون رو تکرار کردم که ببینم افزایش پیدا می کنه یا نه
  دوباره شنبه آز خون رو تکرار کردم که بتا ۶۰۱ شده بود
  به نظر شما نرماله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 27. حاملگی مولار داشتم با عدد بتای ۲۴۵۰۰ بعد از کورتاز عدد بتام شده ۲۵۰٫ ب نظرتون خطر کمتر شده؟ چقد رو به بهبودی هستم؟عدد بتا چند باشه میشه مجدد حامله شد؟

 28. سلام.من هفته هشتم بارداری هستم.آزمایش بتا در هفته اول ۲۵۶بود ۷۲ساعت بعدش شد ۴۹۶ بعد که دوبرابر نشده بود سونو رو شکنم دادم مشاهده نشد بعد سونو واژینال دادم جنین و کیسه مشاهده شد و بی خیال شدم تا هفته ۶ بعد سونو دادم که گفت قلبش شکل گرفته و رشدش طبیعیه.تا الان که هفته هشتم هست
  الان بتای من اصلا از در روز اول هفته هشتم ۵۲۰بود و دو روز بعدش بازم بتا دادم که شده بود ۵۱۰ آیا کم شدن بتا دلیلی داره؟ آیا ممکنه رشد جنین متوقف شده باشه؟ چرا بتای من اینقد کم هست؟

 29. سلام
  ۶ روز به تاریخ اولین روز آخرین پریودم مونده به علت تغییرات بیبیچک استفاده کردم ۲عدد،مثبت بود بعد آزمایش دادم،میزان اچ سی جی ۱۴۸ بود. تکرار آزمایش رو نوشتن و گفتن بالای ۲۵۰ رو مثبت اعلام میکنیم. امکان این هست که باردار نباشم؟

 30. سلام و روزتون بخیر
  وبلاگ خوبی دارید ممنون
  یک سوال
  من ۳۸ سال سنمه دو ماه به طور طبییعی جلوگیری داشتم اما حدود یک ساله دارم جهت بارداری دارو میخورم، اخرین ماه فقط لتروزال خودرم و دو تا امپول آزاد سازی تخمک تزریق کردم، سال پیش هفته ۵ بارداری سقط داشتم .
  اما حالا روز ۲۸ پریودی آزمایش بتام ۵۶٫۶ بود که رفتم دکتر گفت مثبته ، همون روز سینه هام سفت بود کمی درد شکم، دکتر برام شیاف پرژسترون خارجی تجویز کرد از ۳۰ م استفاده کردم که یکهو سینه ها شل شد و درد شکم شبیه پریودی پیدا کردم به نظرتون علتش چیه؟خیلی برام مهمه اگر لطف بفرمایئ پاسخ بدبد ممنون میشم .
  میترسم رشدش متوقف شده باشه.

 31. سلام.من دو روز بعد از تاخیذ پذیود ازمایش دادم بتام ۳۰بود.البته قبلش با بی بی چک متوجه شده بودم.بعد لز ۴۸از اولین ازمایش ازمایش تیتر بهم دادن و انجام دادم و نتیجه ۹۶شده.دیروز سونو واژینال کردم گفتن ساک تشکیل شده آما یکم کوچک،به نظر شما مشکلیه؟؟تاریخ اخرین پریودم ۱۹مرداد بود و آزمایشم را د* تاریخ ۱۴شهریور و ۱۸ تکرار کردم.دوره هایپریودم هم ۲۵روزس.

  1. سلام
   دوست عزیز شما باید تا تاریخ عادت ماهیانه ی خود صبر کنید و در صورت پریود نشدن اقدام به تست بارداری کنید.

 32. باسلام.من اخرین پریودم ۹شهریور بوده وتا۱۵شهریور ادامه داشت من کل ماه با همسرم رایطه نداشتم تا۱هفته مونده بود به پریود بعدیم اونم فقط یکبارباید۳مهر پریودمیشدم ۷مهر ازمایش دادم ۴۱/۵بوده و نوشنه بود بالای ۲۵ بازداری است.به دکتر مراجعه کردم میگه باید ۴هفته باردارباشی میگم من ۱۲روز پیش رایطه داشتم چطور ۴هفته باردار باید باشم سپس سونو واژینال کردمنو رحم بارداربود همه چیزش نرمال بود فقط ساک حاملگی دیده نشد.نگرانم راهنماییم میکنید؟

 33. با سلام
  من ۸ روز از تاریخ پریود شدنم گذشته و پریود نشدم
  امروز ازمایش خون دادم بتا hcg عدد ۱۰۳ نشون داده میشه بگید یعنی چی تورو خدا دلم اشوبه راهنماییم کنید؟؟؟؟؟
  با تشکر

  1. سلام دوست عزیز
   این سایت مربوط به تست های ازمایشگاهی است ولی با تحقیقی که من انجام دادم گویا نبض جنین رو مادر از هفته ی ۲۰ احساس میکنه

 34. سلام من امروز ۷ روز از پریودم گذشته و جواب آزمایش اینه میشه دوست گلم منو راهنمایی کنید؟ hcg.betasubunit 85 non pregnantدر ۲۵
  Pregnant 45
  Borderline 25_45

 35. سلام من ۷روزبعدازتاخیر پریودم۳بار بی بی چک گرفتم وهرسه بار مثبت نشون داد اما آزمایش خون بتا دادم عدد۱۴نشون داد ودکترم گفت که مشکوکه باید دوباره آزمایش بدم آخه چرا بی بی جک مثبت نشان داده اما آزمایش بتا نه؟؟؟ گفت:

  R

 36. باسلام.من بعداز ۱۱روز ازرابطه ،ازمایش بتا دادم که عدده ۵/۱ رو نشون داد.ایا من باردار هستم.ضمنا”چند روزی است که ترشحات و لک بینی دارم./باتشکر

 37. با سلام
  من این ماه برای بارداری اقدام کردم و پیشگیری نداشتم. ۳ روز مانده به پریودم چون عجله داشتم آزمایش بارداری دادم. بتای من ۲ بود و گفتند جواب منفی هست. میخواستم بدونم آیا ۲ بودن بتا نشانه بارداری خارج از رحم یا بیماری خاصی هست؟ چون برای آدم غیر باردار عادی قاعدتا باید صفر باشه.

 38. سلام خسته نباشید
  دوره های من نامنظمه معمولا(۲۶الی۳۰روز). ۲۷ مهر پریود شدم . ۱۵ ابان آخرین نزدیکی بود.
  من ۲۷آبان آزمایش بتا دادم جوابش ۴۲٫۴۷ بود با توجه به رنج تو برگه آزمایش مثبت بود ولی دکتر گفت مقدارش کمه. سونوی واژینال دادم گفته بود یه ساک حاملگی به قطر ۴ mm مشاهده میشه و احتمال حاملگی حدود ۴ هفته، کنترل مجدد ۱-۲ هفته بعد توصیه میشه. به نطر شما مقدار بتا تا دو هفته بعد بیشتر میشه ؟ یا حاملگی پوچه؟ لطفا راهنماییم کنید . با تشکر

  1. دوست عزیز با عرض پوزش به دلیل مسافرت قادر به پاسخ گویی نبودم
   و در ضمن سوال شما در حیطه ی تخصص اینجانب نمی باشد.

 39. من در هفته سوم حاملگی ام لکه بینی دارم و هو رمون بتا م بالا و پایین می رود من الا در هفته هفتم حاملگی ام هستم دلیل این لکه هاو وبالاپایین امدن هورمون چیست

 40. من در هقته ۳لکه بینی داشتم حالا هم که هفته۷هورمون بتام کاهش یافته میشه بگید در ضمن عملivf انجام داد این نشانه ی بدیه؟

    1. سلام
     دوست عزیز برخی از سوالات پرسیده شده در حیطه تخصص پزشک زنان می باشد و من دکتری آزمایشگاه هستم احتمال داره نظر غیر تخصصی من باعث ایجاد مشکل برای کاربران گرامی شود.

 41. سلام و خسته نباشید
  ۵ روز بعد از موعد پریودم، آزمایش بتا دادم و بیشتر از ۱۰۰۰ بود.
  آیا ممکن است دوقلو باردار باشم؟ مشکل خاصی در این مقدار وجود ندارد؟ دلیل این مقدار زیاد چیست؟
  ممنون از راهنماییتون

 42. سلام و خسته نباشید
  ۵ روز بعد از موعد پریودم، آزمایش بتا دادم و بیشتر از ۱۰۰۰ بود
  آیا ممکن است دوقلو حامله باشم؟ این مقدار زیاد مشکلی ایجاد نمی کند؟ دلیلی بالا بودن این عدد چیست؟
  ممنون از راهنماییتون

 43. سلام.من دختری ۲۲ساله.باکره هستم با نامزدم رابطه بدون دخول داشتم.۶روزه که پریودم عقب افتاده،برای اطمینان بعد از گذشته ۱۲روز ۲بار بی بی چک استفاده کردم دو بارشم منفی بود دو روز بعدشم ازمایش بتا دادم بتا ۲بود.میخواستم ببینم حاملگی قطعا منفیه؟؟پس چرا من پریود نمیشم؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز تست بارداری منفی می باشد و تاخیر در پریود دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مثلا کیست تخمدان
   برای این موضوع به پزشک زنان مراجعه کنید.

 44. سلام خسته نباشید من در تاریخ هجدهم امپول hmgزدم الان میخوام از کیت های تعییت روز تخمک گذاری استفاده کنم ممکنه که این امپول تاثیری روی جوابدهی این کیت ها داشته باشه؟ وبا مصرف این امپول جواب تست بتای ادراری تغییری نمیکنه تاثیری نداره روی تست؟

  1. با عرض معذرت در این زمینه اطلاعات کافی ندارم ولی هر جا که ازمایش دادین این مسئله رو با دکتر ازمایشگاه در میان بگذارید…

 45. سلام من اول آذر عمل انتقال جنین انجام دادم و بعد ۲ هفته مثبت شد و بتام ۱۷۴ بود و ۴۸ساعت بعد شد ۲۲۴ ولی ۴۸ ساعت بعدش شد ۱۶۰ دفعه بعد شد ۱۱۲ هی داره کم میشه آمپول پروژسترون هم میزنم نمیدونم چرا کم میشه دکترم میگه اگه سری بعد کم شد دیگه دارو نخور که سقط بشه.راهنماییم کنید

 46. با سلام من ۱۳ آبان با سایتوتک سقط داشتم تا یک ماه لک بینی من ادامه داشت بعداز یک ماه آزمایش بتا دادم ۲۲ بود و تو سونو معلوم شد بقایا مونده بعداز یک هفته لک بینی قطع شد ولی دوباره بعد از مقاربت لک بینی شروع شد تا اینکه دوباره بتا دادم الان شده ۴۰
  دلیل بالا رفتن بتا چی میتونه باشه؟
  آیا نشانه سرطانه؟

 47. سلام من ۲آذر اولین روز پریودیم بوده و ۱۹آذر و دو -سه روز بعدش نزدیکی بدون جلوگیری داشتیم
  وبرای بارداری اقدام کردیم
  از۵روز بعد از مقاربت بیبی چک استفاده کردم و جواب همش منفیه
  امروزم که یک روز به پریودیم مونده رفتم و آزمایش بتا دادم که بتا۳بود
  من تقریبا علائم بارداری رو دارم
  حالا چی کنم؟ممکنه بخاطر اینکه زود آزمایش دادم جواب منفی شده؟
  خواهشا جواب مو بدید

 48. به نظر میاید مشاور هر سوالی که میپرسن بلد نیست و تصصی تو این زمینه نداره بهتره کارشناس رو عوض کنید تا درست جواب بده گفت:

  مشاور باید تخصص داشته باشد وگرنه اینترنت همه دارند

  1. سلام دوست عزیز
   من مشاور نیستم و زمینه تخصصی من علوم آزمایشگاهی هست و یک آزمایشگاهی اجازه ی تفسیر نتایج آزمایش بتا را ندارد.این تست با توجه به علائم بالینی و گاهی سونوگرافی باید تفسیر شود که این کار مربوط به پزشک زنان می باشد و احتمال دارد تفسیر نتیجه ی آزمایش بتا به تنهایی ایجاد مشکل کند.

   1. این خانوم درست میگن، شما به اکثر سوالات اینطور جواب میدین که در حیطهٔ‌ تخصص من نیست…. حتا به سوالات مبعوط به تست‌های آزمایشگاهی که میگین رشتتهٔ شماست . ببخشید پس شما به چه نوع سوالی میتونین جواب بدین؟ لطف کنین بگین که ما در همون زمینه از شما سوال کنیم.

 49. سلام من ۵ آبان روز اول پریودم بود ۱۸ آذر آزمایش بتا دادم ۱۷۰۰ بود توی آزمایش نوشته بود ۵هفته..
  اگه میشه بگید مقدار بتا نسبت به ۵هفته بودن آیین یا بالا و اینکه این مقدار نشون دهنده ی جنسیت هست

  1. چرا عزیزم من پرستارم تو بیمارستان زنانم مشغول به کارم بتای بالای ۱۴۰۰نشان دهنده جنسیت پسر در صورتی که دوقلو نباشه هست این مورد ۸۰درصد اعتبار علمی داره

 50. با سلام و خسته نباشید
  من دو ماه پیش رابطه سطحی با نامزدم داشتم،که بعدش از قرص های جلوگیری اورژانسی استفاده کردم و ۴ روز بعد ،یعنی ۲۷ آبان،پریود شدم،
  ۲۰ آذر ماه،دوباره رابطه سطحی داشتم،اما این دفعه قرص جلوگیری اورژانسی استفاده نکردم،و من تو تاریخ ۲۷ آذر پریود نشدم و در تاریخ های ۱ دی و ۳ دی از بی بی چک استفاده کردم و جواب منفی اومد
  آیا احتمال بارداری هست؟
  لطفا زودتر جواب بدین

 51. سلام من ۱۰روز از پریودم گذشته تست بارداری دادم جوابش
  negativeبیشتراز ۱۰وpositiveکمتراز ۲۵شده بعد بیبی چک گذاشتم دوتا خط بود قسمتTکمرنگ بود اگه میشه راهنماییم کنید که جواب تست مثبته یا نه

 52. اگه ۲ هفته پریود عقب بیفته و همچنان بی بی چک منفی باشه، امکان حاملگی باز هست؟یا عوامل دیگری باعث شدن پریود عقب بیفته؟

 53. ممنون که جوابمو دادین …میتونید بگید از کجا باید بفهمم جنسیت فرزندم چیه.؟؟آیا تست خانگی مطمئن هست که بتونم انجام بدم

  1. سلام
   من ۵ روز از تاریخ پریودم گذشته و دو بار بی بی چک استفاده کردم و جواب منفی بود.
   امروز آزمایش دادم و بتا ۱۶ بود.
   به احتمال زیاد حاملگی خارج از رحم دارم. درسته؟

 54. سلام،من همیشه پریودی های منظمی دارمو هیچ وقت عقب ننداختم تاحالا،دوهفته قبل تاریخ پریودیم وبعداقدام به بارداری هرشب قرص کلردیازپوکسایدپنج میلی خوردم،بعدعقب افتادن پریودی آزمایش بتادادم ومثبت بودوالآن هفت روزه قرص نخوردم وبی بی چک هام مثبته،حالااین قرص روی تست خون هم اثرمیذاره؟؟ممنونم جواب بدین،عجله دارم

 55. یه سوال داشتم از خدمتتون،
  امپول اچ سی جی ۱۵۰۰ تا چند روز در ادرار قابل اندازه گیری میباشد؟ یا چند روز بعد از تزریق اثرش از بین میره؟
  من در پروسه میکرواینجکشن هستم و برای تحریک جسم زرد و ترشح پروژسترون از امپول اچ سی جی استفاده کردم. امروز ۶ روزه که از تزریق اخرین امپول میگذره و ۸ روز از انتقالم میگذره و چند بار تست خانگی انجام دادم مثبت میشه…چند روز بعد از انتقال میتونم با شرایط تزریق اچ سی جی از کیت بارداری استفاده کنم.؟
  راستی من نمیتونم ازمایش خون بدم.محض اطلاع گفتم.

 56. باسلام من ۳۴ سالمه تاریخ اخرین پریودم ۲۳ابان بوده تاریخ ۲۷اذربا نامزدم رابطه بدون دخول داشتم۳۰اذر ۲تا پروژسترون تزریق کردم ولی پریود نشدم تاریخ ۱۴دی تست بتا دادم جواب ان ۲بود.پس چرا پریود نمیشوم؟؟؟ایا بعداز۱۷روز از گذشت رابطه تست بتا ممکن است اشتباه باشد؟

 57. سلام من تقریبا ده ماه پیش کورتاژ داشتم حالا هم پریودام چهل روز یا چهل چهار روز میشه آخرین تاریخ پریودیم ۱۴آذر بود ۲۳آذر تست کردم منفی بود امروز تست کردم مثبت شد رفتم امروز آزمایش بتا دادم شد ۲۱۳٫۵ شده گفتن یه هفته دیگه تکرار کنید میشه راهنمایی کنید خیلی استرس دارم .ترس سقط دارم

 58. اخرین پری ۲۷آذربود که من تو روزای ۱۲/۱۴/۱۶پری رابطه داشتم وقبل رابطه از آب و سرکه در واژن استفاده کردم تست بی بی چک مثبت شد در روز پری یعنی ۲۷دی اما خط پاین خیللللی کمرنگ بود آز بتا روز ۳۰دی دادم یعنی دیروز که نتیجه ۱۲۰.۴بود .آیا این میزان بتا نرمال است

 59. با عرض سلام من یک شنبه ٢٧دی باید پریود میشدم اما نشدم روز ۴بهمن ٨روز بعد ینی تست بتا دادم جواب این بود
  Beta HCG <0.10
  Negative0_0-1_0
  Borderline1_0-10.0
  Positive more than 10.0
  میشه لطفا ج بدین
  اگه ج منفیه پس چرا با گذشت ١٠روز پریود نشدم؟

  1. سلام
   دوست عزیز پیشنهاد من این یک هفته بعد تست رو تکرار کنید
   ولی دلایل زیاد میتونه باعث به تاخیر افتادن پریود شود.

 60. سلام من پنج روز از پریودم گذشته بود آزما یش دادم بتا۲۴۰۵بود ایاممکن است دو قلو باشه یا بارداری خارج رحمی؟

 61. سلام من دنیا هستم روز ۱۳پری آمپول زدم فلیکولهام بزرگ بود روز بعد آزمایش دادم ۱۶بود آیا ممکنه
  باردارباشم؟

 62. من آزمایش بتا دادم بعدازچهار روز که از پریودیم می گذرد pregnancy. 0.1. بود این مثبت است یا منفی. لازم است دوباره آزمایش بدم

 63. سلام
  من الان چهارده روزه دقیقا از iui میگذره
  روز دوازدهم رفتم آزمایش بتا دادم شصت و نه بود که گفتن باید چهل و هشت ساعت بعد دوباره تکرار بشه، که آزمایش دوباره بتا شد ۹۲۰
  الان پزشک متخصص گفتند که هر دوازده ساعت یک شیاف پروژسترون استفاده کن.
  خداروشکر همه چیز طبیعی هست؟؟؟؟

 64. باسلام حدودیک ماه پیش یک هفته از تاریخ قاعدگیم گذشته بود تست دادم ۳۰۰بود دکتر بهم گفت دوباره تست بدم بعدازظهرش شد ۳۵۲ گفت بارداری اما سک بچه رو با سونو واژینال ندید دوفته بعد دوباره رفتم بازم با سونو چیزی مشخص نشد بازم تست دادم ۳۲۹ شده بود دکتر گفت یا سقط شده یا خارج رحمه اما من نه خونریزی داشتم نه لکه بینی فقط دل درد داشتم مرتب تست دادم بتا پایین اومده بود اخرین بار ۳۶ بود ایا لازمه بازم تست بدم

 65. سلام من روزشنبه امپول اچ سی جی زدم بعد از ای یو آی.وامروز جمعه بی بی چکم مثبت شد.به نظرتون اثر امپوله.واینکه تا چه مدت اثر روی بی بی میگذاره

 66. سلام خسته نباشید.هشت روز از پریودم گذشته آزمایش خون دادم (beta hcg) جواب شده ۱۸۷ به نظرتون آیا بتا نرمال است یا ضعیفه؟

 67. من ۲۹ بهمن زمان پریودم بودکه پریود نشدم یکم اسفند آزمایش بتا دادم ۲/۰>بود یعنی بارداری منفیه یا بعد از یک هفته مجدد آزماایش بدم؟

 68. با سلام وخسته نباشید.
  در۲۲آ ذرماه پریود شدم ؛زمان بعدی پریدوم ۲۸دی ماه بوده.دربهمن ماه ۱۲روز ازپریودم گذشته روز ۸ آ زمایش دادم بتا ۳۰بود. زیر دلم هم خیلی درد میکنه.آیا باردار هستم ؟

 69. سلام
  من آخرین تاریخ پریودم ٢۶ دی ماه بود و تا الان هم پریود نشدم
  هفته قبل ٢ بار از بی بی چک استفاده کردم که جواب منفی بود
  بعد از خوندن جملات دوستان تصمیم به خوردن قرص دموکسی پروژسترون گرفتم که ٢ عدد در یک روز استفاده کردم. و روز بعد تصمیم به گرفتن آزمایش بتا گرفتم که جواب ١/٢۵ بود
  آیا قرص مدروکسی پروژسترون تاثیری بر جواب آزمایش دارد؟
  من با خوردن چه قرصی پریود شم
  لطفا جواب بدید
  خواهش میکنم

 70. سلام من ۲۵ سالمه یک ساله که Cml دارم (سرطان خ) دارم اخرین تاریخ قاعدگیم ۲۸ دی هست تا امروز که ۱۶ اسفن هسته پریود نشدم تست بارداری هم چند بار استفاده کردم منفی بود ایا احتمال داره که باردار باشم و داروهای ایماتیب که مصرف میکنم باعث منفی بودن تست شوند؟؟؟

 71. سلام من ٢٨ بهمن اولین روز اخرین پریودم بود الان ١فروردین هنوز پریود نشدم از بتا دادم ١۴٩ شد دکتر گفت اندازش کمه نظر شما چیه ؟

 72. سلام من ۵ اسفند ۹۴ انتقال جنین شدم ۲۰ اسفند تست بتا ۹۱۸ شد پروژسترون هم میزنم روزی دو تا به خاطر لکه بینی
  بعد ۵ فروردین سونو دادم دکتر گفت زیاد معلوم نیست یک هفته بعد بیام سونو روز بعد تست بتا دادم شد ۶۲در ضمن تو سونو دکتر گفت ساک جنین تشکیل شده و داخل رحم هستش آیا احتمال سقط هستش لطفا راهنمایی کنیید

 73. با سلام وسپاس از راهنمایی تون من دوم فروردین باید پریود میشدم ولی نشدم هشتم آزمایش خون دادم جواب مثبت بود بالای ١٢۵اچ سی جی بود روز بعدش سونوگرافی داخل رحم انجام دادم گفت هیچ چیزی داخل رحم وجود نداره میخاستم بدونم ممکن حاملگی خارج رحم باشه؟!دوم اینکه اگه خارج رحم باشه تو اون سونو گرافی که دکتر انجام داد قابل مشاهده نبود چرا؟؟؟

 74. عرض سلام و خسته نباشید
  مدت سه روز تاخیر قاعدگی داشتم و ۴ عدد تست بیبی چک (ادرار) ، مثبت جواب داد اما پس از سه روز قاعدگی ام آغاز شد، این موضوع در دو سیکل قاعدگی پیش آمد و بنده را نگران کرد ، ممکن است مساله سرطان رحم در میان باشد؟

 75. سلام من ۳۰ سالمه و یکسال پیش اقدام، به بارداری کردم .۱۵ اسفند ۹۴ تست بارداری دادم نتیجه مثبت بود اما ۷ فروردین ۹۵ نتیجه ازمایش خونم منفی شده روز بعدش بازهم تست بی بی چک کردم نتیجه مجددا مثبت شد الان که ۱۴ فروردین هست ایا لازم هست مجددا ازمایش خون بدم خیلی میترسم و دکتر نرفتم هنوز ایا امکانش هست که بارداری خارج رحم باشه خیلی میترسم وایا بارداری خارج از رحم باعث منفی شدن نتیجه آزمایش خون میشه؟

 76. سلام وخسته نباشید.بعدازسه روز عقب انداختن پریودی جواب بتای من۲بود.
  الان ۱۴روز میگذرد هنوز پریود نشدم .
  آیا قطعی من باردار نیستم؟

 77. سلام..خسته نباشید..من دوبار سابقه سقط داشتم یکیش قلب تشکیل نشد یکیشم قبل از دو ماهگی سقط شد.الان شش ماهه زسر نظر دکتر هستم..باید دوم فروردین پریود میشدم که عقب انداختم.دوازده روز بعد یعنی روز ۱۴فروردین آزمایش دادم مثبت بود و بتا هم ۲۱۵۰۰ نشون داد.سونو واژینال کردم ساک ده میلیمتره ولی گفت دو هفته دیگه سونو تکرار بشه چون جنین رو ندیده..نگرانمبه نظر شما عدد بتام نرماله؟ دکترم وقت نداشت جوابمو بده آخه چهار نفر باهم ویزیت شدیم…از دیشب همش فکر و خیال میکنم

 78. سلام من چند روز پیش آزمایش حاملگی دادم و مثبت بود (hcg بالای ۲۰۰)
  الان سونو رفتم که گفته شده کیست دارم
  سوالم اینه که ممکنه به خاطر کیست جواب مثبت دیده بشه و من حامله نباشم؟
  ممنون از راهنماییتون

 79. امروز آزمایش تست بارداری beta hug دادم و بعد از گرفتن جواب آزمایش نتیجه زیر ثبت شده بود
  Over 200
  مسئول آزمایشگاه گفت حامله بودنم ضعیفه لطفا راهنمایی کنید؟ متشکرم

    1. من احتمال میدم این ازمایشگاه تیتر بتا انجام نمیده و مثل اکثر ازمایشگاها تنها از نظر مثبت و منفی بودن یعنی به صورت کیفی تست بتا رو انجام داده اگه میخواهید کاملا مطمئن شید میتونید تست رو تکرار کنید در صورت افزایش تیتر بتا بارداری حتمی است.

 80. سلام. خسته نباشید. من شیش روز پس از تاخیر پریودیم بیبی چک زدم و مثبت بود. همون روز هم ازمایش دادم و عدد بتا ۱۰۱۴ بود دکتر گفت بارداری و تا دو هفته دیگه که اول هفته هشتم هست باید سونو بدی تا بینی صدای قلب جنین رو‌میشنوی یا نه. می خواستم ببینم چقدر احتمال حاملگی خارج از رحم هست؟

  1. سلام دوست عزیز
   قضاوت راجب حاملگی خارج رحم به تنهایی با تست بتا ممکن نیست ولی معمولا در حاملگی های خارج رحمی مقدار بتا نسبت به حاملگی تیتر آن کاهش دارد ولی برای قضاوت درست باید سونو انجام شود

 81. سلام خسته نباشید من ۴روز قبل پریودم آزمایش بتا دادم عدد بتام ٢٢،۵بود یک روز بعد از پریودم تکرار کردم عدد بتام به بالای ٢٠٠٠رسیده بود ,نسبت به اینکه یک روز از پریودم گذشته و بتای من عددش بالا احتمال دوقلویی یا مول بودن حاملگی چقد است؟؟؟؟ لطفا سریع جواب دهید خیلی نگران هستم,ممنون

 82. سلام خسته نباشید ببخشید من تاریخ پریود مو فراموش کردم ولی یک ماه تمام گذشت که نشدم رفتم ازمایش خون دادم منفی بود ایا امکان داره تو سونو بارداریم مشخص بشه یان؟ایا ازامپول برا بازشدن پری استفاده کنم؟؟

 83. سلام،من بتام ۳۷۲ بود بعد دو روز شد۱۹۹۰ بعد دو روز شد ۱۸۰۰و مجددا بعد دو روز شده ۲۶۰۰،ساک حاملگی درون رحم مشاهده شده ولی از این کاهش بتا نگرانم

 84. سلام ،من چهل روزه باردارم ،بار اول بتام ۳۷۲ بود بعد از چهل و هشت ساعت ۱۹۹۰بود و بار سوم بعد دو روز۱۸۰۰ شد و اخرین بار بعد از چهل و هشت ساعت شد ۱۶۰۰ ،ایا این کاهش نشانه سقط هستش؟خیلی نگرانم لطفا جوابمو. بدین ،در ضمن ساک حاملگی پنج روز پیش مشاهده شد

 85. با سلام من دورهدهای پریودیم ۲۷روزست روز نوزدهم پری بیبی زدم مثبت شد.روز بیستم رفتم بتا.بتام ۱۹۴بود…..چهلو هشت ساعت بعد دوباره همون ساعت همون ازمایشگاه دوباره بتا دادم ۱۹۰بود یعنی چهار تام پایین اومده بود.خیلی نگرانم .میترسم بارداری خارج رحم یا مول باشه.راهنمایی میفرمایید

  1. سلام دوست عزیز
   جای نگرانی نیست اگه حتی یه نمونه رو چند بار آزمایش کنن یک نتیجه بدست نخواهد آمد
   ۴ تا اختلاف نگران کننده نیس با این حال ۳ روز دیگه آزمایش رو تکرار کنید.

 86. سلام من ۹،۲۳ اخرین پریودیم بود،تنبلی تخمدان هم داشتم ۱۶ این. ماه رفتم ازمایش بتا عددش۱۸۹بود دوباره ۱۹ رفتم. عددش۱۹۹ چرا ایا احتمال حاملگی خارج رحم هست

 87. سلام من پنج رپز پیش امپول hcgزدم .امروز بی بی کذاشتم مثبت شد‌ایا بخاطر امپوله؟هجدهمین روز پریودیمه و هفت روز از اولین اقدلمم میگذره

 88. من مول مهاجم دارم هرچه بتا میدم بالا می ره تیتر خونم .بااینکه ۳بار شیمی درمانی کردم .تو یک ازمایشگاه ازمایش می دم مشکلی نیست

 89. سلام
  دوستان ممنون میشم من رو راهنمایی کنید, حدود ۳ روز پیش آزمایش بتا دادم (۸ روز از تاریخی که باید پریود میشدم گذشته) و جواب آزمایش به این صورت بود: Beta HCG 96/50 – Non Pregnant 10 – Doubtful 10-30 – Pregnant 30
  امروز خونریزی شدیدی پیدا کردم و تیره رنگ ظاهرا! بنده پارال کورتاژ کردم. به دکترم زنگ زدم و شیاف سیکلوژف گفت به مدت ۵ شب استفاده کنم! ممنون میشم یکی بگه خونریزی بابت چیه؟

  با تشکر

 90. سلام وتشکر به خاطر مطالب خوبتون
  بارداری چارم من هست وچون سزارین بودم دکتر به من موقع زایمان گفتن دیگه بچه نیار چسبندگی رحمت خیلی زیاد ،ولی حاملگی اتفاق افتاد درحالی که بچه سوم من تازه دوسالشه ،دیروز دل وکمردرد خیلی شدیدی داشتم رفتم سونو گفتم شاید خارج از رحم باشه ولی دکتر گفتن ساک هاملگی رو داخل رحم میبینم ومشکل خاصی نیست ،به خاطر اینکه بچه های من دخترن از خدا خاستم اینبار بهم پسر بده ،ولی بارداریم کاملا بدون برنامه ریزی وناخواسته بوده حالا هم نگران این قضیه هستم هم حرف دکتر که گفته زایمان چارم برات خطرناکه،به نظرشما راهی هست که من از الان جنس وسلامت بچم مطلع بشم تا از نگرانی بیام بیرون تو پنج هفته ودو روز

  1. سلام
   خانم عزیز می تونید در هفته ی ۸ تا ۱۰ تست cell free DNA رو انجام بدین که هم جنسیت و هم سلامت جنین رو مشخص میکنه البته قیمت این آزمایش چیزی حدود ۱۶۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 91. در ضمن سونوگرافی تاریخ جنین منو از روز اول پریود حساب نکرده از روز اخر پریود حساب کرده این نشون دهنده ی ریز بود یا عدم رشد بچه نیست درحالی که جنین ۸میلیمت بوده

 92. الان شاید نزدیک دو ماه از پریودم گذشته و آزمایش خون دادم. تست beta hcg عدد ۱ را نشان میدهد. با اینکه مدت زیادی است که پریود نشدم و از طرفی نیز پسر سه ماهه دارم که شیر میدهم آیا همین آزمایش برای اطمینان از عدمبارداری جدید کافی است؟

  1. سلام
   بله این احتمال وجود دارد دارد به دلیل تغییرات هرمونی در دوران شیر دهی تاخیر در پریود رخ دهد ولی بررسی تخمدانها از نظر کیست هم ضرری ندارد.

 93. سلام من هفته ۸بارداری بودم قرص استفاده کردم خونریزی و درد شدید داشتم الان بعد ۱۰روز بی بی چک استفاده کردم خیلی کمرنگ بود یعنی هنوز باردارم؟؟

 94. سلام خسته نباشید آخرین پریود من۱۱٫۲۰بود که کلوفین استفاده کردم روز۱۳پریودیم امپول زدم الان۲۵پریودیم هست بی بی چک گذاشتم منفی بود ایا درسته جواب تستم

 95. سلام با تشکر از مطالب خوبتون من در هفت هفته و سه روز هستم الان و تیتیر بتام ۵۶۸۵۰ هست ایا این نرماله؟
  با توجه به این ۴۸ ساعت قبل ۴۱۵۰۰ بوده

   1. سلام من دو ماه از تاریخ پریدم میگذره ولی هنوز پرید نشدم رفتم آزمایش اچ سی جی انجام دادم ۰٫۳۳۱بوده آیا من حامله ام یا ن؟؟؟؟بعد چرا پریدیم اینقدر طول کشیده علتش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

 96. من۹۵/۱۲/۱۷ رابطه بدون دخول با نامزدم داشتم و باکره هم هستم احتمال برخورد منی با واژنم رو میدم همون روز همزمان دو عدد قرص لونژیل خوردم.هشت روز بعد از رابطه آزمایش بتا دادم که عدد ۴ رو نشون میداد بعد از ۱۱ روز از رابطه پریود شدم ولی مثل همیشه نبود پریود من همیشه ۷ روز کامل بود ولی این دفعه ۴ روز بود شدت خونریزی کمتر بود.۲۱ روز بعد از رابطه بیبی چک استفاده کردم که منفی بود ولی الان بعد از گذشت ۱ ماه از رابطه زیر شکمم درد میکنه.شنیدم که بعضی ها با وجود بارداری بازم پریود میشن میخواستم ببینم احتمالش هست که باردار باشم؟ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. سلام دوست عزیز
   بسیار بعید به نظر می رسد که بارداری صورت گرفته باشد
   ولی جهت اطمینان مجددا تست بتا را تکرار کنید

 97. دوستان گل سلام منم ۱۷روز از روز تخمک گذاریم و لقاحم میگذره و سه ماه اقدامم .چهار تا بی بی چک طی پنج روز زدم هر دفعه پر رنگ تر میشه هیچ ذارویی هم مصرف نکردم میشه هر چهار تاش اشتباه باشع ؟علائم بارداریم دارم و سه رور دیگ وقت سیکلمه

 98. سلام من دوازده روز از پریودم گذشته رفتم آزمایش دادم ۱۱۷۱۳هستش آیا این رنج نرماله .از نگرانی میمیرم دکترم برا چهار روز دیگه وقت داده

 99. سلام خسته نباشید من چند وقتی علائم بارداری دارم روز ١٧ پریدی از بتا دادم شد٠.١ زود ازمایش دادم؟؟ احتمال بارداری هست؟؟

 100. سلام و خسته نباشید میبخشین من یه نوزاد ۷ ماهه دارم من ۶ ماه چون شیر میدم پریود نشدم دخترم که ۶ ماهه شد من ۲۹ اسفند پریود شدم ولی الان که ۵ اردیبهشت است خبری از پریودی نیست میترسم ممکنه چون شیر میدم یه ذره دیر تر بشم؟

 101. سلام ۱۷روز از موعد پریودم گذشته امروز ازمایش دادم بتام ۲۰۰بود
  نگرانم که چرا عدد بتا بالا
  میشه راهنمایی کنید ؟

 102. سلام من پریودهای منظمی داشتم سه روز از پریم گذشته ازمایش بتا دادم منفی بود و هنوز پریود نشدم ایا لازمه مجددا تکرار کنم؟

 103. سلام من رفتم آزمایش خون دادم بتای من ۱۴۹٫۹۳۹هست میخوام بدونم جنین چندهفتشه؟رفتم سنوگرافی ساک حاملگی نشون نداد

 104. سلام من روز۷اردیبهشت روز اول آخرین پریودم بوده روز۱۰خرداد تست بتا دادم ولی تیتر نگرفتم نتیجه بالای۲۰۰ رو نشون داده نتیجه چی میتونه باشه؟اگر باردار باشم میشه بااطمینان گفت بارداری سالم هست یا کاذب وخارج رحمی و… میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 105. با سلام و خسته نباشید اگر کسی هنوز به سوال ها جواب میده منم یه سوال دارم
  من ۲۸ ساله و ۳ ساله ازدواج کردم یه بار کورتاژ کردم و یه بار حاملگی خارج رحمی که با متو تروکساید حل شده داشتم . مشکل تخمدان پلی کیستیک دارم و از اونجایی که قصد بارداری نداشتم زیاد به فکر مداوا نبودم ترتیب پرویدهامم ۴ اسفند ۴ فروردین و۶ اردیبهشت بوده که ۳۰ اردیبهشت نزدیکی بدون پیشگیری داشتیم و به ظن اینکه زمان تخمک گذاری نیست پیشگیری اورژانسی هم انجام ندادم. ولی الان با گذشت یک هفته از زمان پریود هنوز خبری از پریود نیست و پنج شنبه۱۱ خرداد آز بتا دادم و گفتن ۱۱ هست و زیر ۱۵ مشکوکه حالا سوالم اینه احتمال بارداری من هست؟ اگر هست میتونه خارج رحم باشه بازم؟ کی دوباره آزمایش بدم؟

  1. سلام با توجه با اینکه تیتر بتا پایینی دارید احتمال بارداری خارج رحمی پایین است لطفا ۱هفته بعد مجددا آزمایش دهید

   1. ممنون از توجه تون ۱۶ خرداد یعنی امروز آز بتا تیتر دادم ۳۲۴ بود الانم دکترم فرستاده سونوگرافی. برام دعا کنید

 106. سلام. من نه روز از تخمک گذاری و نزدیکیم میگذره. امروز آز بتا دادم کمتر از۲ بود. ددوره هام ۲۶تا۲۸روزه هستن.
  آیا ممکنه باردار باشم؟ولی آز رو زود داده باشم؟

 107. سلام من یک فروردین عادت شدم حالا که ۲۵خرداد هستش عادت نشدم ۱۵روز از وقتم گذشته بود بتا دادم منفی بود الانم دمای بدنم خیلی رفته بالا شیرینیه بیش از حد هم میخورم میشه راهنمایی کنید آیا حامله ام یا ن امروز بعداز ظهرهم حالت تهوع خیلی کم داشتم در وضعی نیستم دوباره آز بدم لطفا ج بدید با تشکر

 108. سلام آزمایش بتادادم اول۱۱۰روزبعدش۱۴۱۷۲ساعت بعد۱۲۸۰شدهمچنین۴۸ساعت بعدش رسیدبه۷۲۶و۴۸ساعت بعدهم رسیدبه۴۸۷ بدون هیچ دارویی این یعنی چی؟

 109. سلام خسته نباشین دوره های پریودی من ۲۰ یا ۲۱ روزن بعد از ۹ تا ۱۰ روز رفتم ازمایش تیتر دادم ک عدد ۱۶۳٫۴ رو نشون داد.نگرانم ک ایا این عدد مشکوکه یا نه؟تست هم میذارم همچنان مثبته

 110. سلام بنده روز۷قاعدگی  ی رابطه سطحی داشتم قرص اورژانسی هم استفاده نکردم پریودام نامنظمه از ۳۰تا ۴۰ روز .یکبار۲۱روز بعد رابطه و یکبارم ۲۶روز  بعد رابطه بی بی چک گذاشتم منفی بود ،اما پریود نشدم هنوز 
  آیا بی بی چک تو اون زمان ها معتبر بوده ؟یا باید آزمایش بتا بدم حتما چون نامرتبه دوره هام؟ممنون

 111. سلام برای استرس شدیدم قرص کلردیازپوکساید مصرف میکنم. چندتا قرص کلردیازپوکساید باعث بارداری کاذب توی ازمایش خون میشه؟ اگه روز قبل نخورم جواب صحیح میشه؟ صبح بخورم و عصر ازمایش بدم چطور؟

 112. باسلام خانوم من در هفته ۴ بارداری است آزمایش بتا انجام داده ۲۵۰ بوده بعد ۲ روز مجددا آزمایشو انجام داده جواب ۱۱۰/۴ شده احتمال سقط یا رشد خارج رحم وجود داره ممنون میشم پاسخ سریعتر بدید .

 113. دگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود.
  سلام من ماه پیش ۱۶ آبان پریودشدم ۲۸ آبان و چند روز اول آذر با همسرم رابطه داشتم روز ۱۶آذرهم چون علامت پریودی نداشتم گفتم حتما چند روز دیگه پریود میشدم چون بعضی موقع ها چند روز عقب میوفته رابطه جنسی داشتم ۱۷ هم داشتم ولی تا الان که ۲۸ آذره پریود نشدم آزمایش بارداری هم دادم منفی بود چه علتی میتونه داشته باشه لطفا راهنماییم کنید خیلی نگرانم

 114. با سلام،خسته نباشید،من برج قبل اقدام به بارداری کردم،این برج سه روز تاخیر داشتم ،روز دوم تاخیر آزمایش بتا دادم،رنج رفرنس زیر ۵بود برای منفی،نتیجه آزمایش من رو کمتر از ده اعلام کردن،این ینی منفی ؟؟یا نه مشکوک حساب میشه؟؟هفته دیگه اگر که تاخیر داشتم بازم آزمایش بدم؟؟؟

 115. درضمن دوروز پیش بی بی چک زدم یه خط کمرنگ هم افتاده بود که احتمال بارداری بود بخاطر این رفتم آرمایش بتا دادم ولی منفی اومد نمیدونم این درد سینه و تیر کشیدن تخمدان و کمر درد برا چیه ؟میتونه از آمپول اچ سی و آمپول جنینی انسانی کخ زدم برا آزاد کردن تخمک باشه؟؟

 116. با سلام . آزمایش بتای من منفی گزارش شده البته ۴ روز قبل از موعد پریودی بعدی . میخواستم بدونم جمله ای در آزمایش نوشته به چه معنی است ؟ این دوره از قرص لتروزول هم استفاده کردم ولی کماکان تا امروز پریودی نداشتم در حالی که معمولا دوره ها بیست و هفت روزست .
  please repeat test BHCG if clinical indicated

  1. سلام دوست عزیز
   گاهی ممکن است نتیجه ی آزمایش مشکوک به مثبت بودن باشد ولی احتمال خیلی زیاد دلیل مثبت بودن یک خطای آزمایشگاهی است و یا اینکه جواب بین مثبت و منفی می باشد همچین مواقع از بیمار و یا فرد مشکوک به بارداری خواسته میشه تست زو تکرار کنه که قانونا باید رایگان در همون آزمایشگاه مربوطه اینکار انجام بشه

 117. سلام ی سوال داشتم /اقدام ب بارداری کردم یک هفته مونده ب پریپدم از خون دادم منفی بود میخپاستم بدونم زود از دادم یا باردار نیستم؟

 118. سلام من ماه پیش نزدیکی بدون جلوگیری داشتم .با ۴روزتاخیر از زمان مقرر پریود شدم پس از پایان ۷امین روز از پریودم مدت ۳روز است که لکه بینی دارم
  ازمایش حاملگی انجام دادم و سطح هورمون بتا ۱۱۷ بود
  الان با توجه به لکه بینی که دارم نگران حاملگی خارج از رحم یا سقط هستم لطفا راهنمایی کنید

 119. سلام. خانوم بنده دو هفته اس ای وی اف کرده دوروز پیش ازمایش بتاش ۳۵ بود اما امروز شده۱۲ میشه راهنماییمون کنین. هنوز احتمال حاملگی داره یانو. ممنون میشم زود پاسخ بدین.

  1. سلام
   در صورت اینکه لقاح صورت گرفته باشد ما باید شاهد افزایش تیتر باشیم ولی با توجه به اینکه کاهش تیتر بوده احتمالا جواب منفیه
   با این حال با پزشکتون حتما مشورت کنید

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.