توکسوپلاسما گوندئی

انگل توکسوپلاسما به دو شکل دیده میشود
۱)فرم حاد
۲)فرم مزمن

فرم حاد : در این فرم کیست کاذب تشکیل میشود
کیست کاذب به مجموعه سلول هسته دار میزبان مانند ماکروفاژ لنفوسیت یا منوسیت و تاکی زوئیت های توکسوپلاسمایی درون ان گفته میشود و بیشترین جایی که انگل در ان جایی می گیرد ماکروفاژها هستنند.درون کیست کاذب تعداد زیادی تروفوزیئت دیده می شود که به ان اندوزوئیت گفته میشود

SODU CYST

فرم مزمن:در این فرم کیست نسجی ایجاد میشود
کیست نسجی ماحصل تکثیر سیر غیر جنسی در میزبان است.و در هر دو میزبان نهایی و واسط دیده میشود.انگل درون ان را برادی زوئت یا سیستی زوئیت می نامند.کیست نسجی در بافتهای مختلف تشکیل می شود

imagesییب

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.