مرور رده

آموزشی دانشگاهی

نکاتی در مورد تهیه نمونه ازمایشگاهی(ادرار و مدفوع)

پیشگفتار همه آزمایشها نیاز به آمادگی قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزما یشها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی ميشوند. شاید پرسشی که بیش از دیگر سئوالات از سوی بیماران مطرح ميشود مسئله…
ادامه مطلب ...

چکاپ دورهای پزشکی پیش از ازدواج و پیش از بارداری و دوران بارداری

پيش از ازدواج در دوران قبل از ازدواج آزمايشهايي براي زوجين درخواست ميشود كه عبارتند از: VDRL براي اطمينان از عدم ا بتلا به سيفليس آزمايشهاي مربوط به هپاتيت B آزمايش شمارش سلو لهاي خوني آزمايش گروه خون جهت شناسايي مادران Rh منفي آزمايش…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی دوران جوانی و میانسالی

دوران جوانی و میانسالی رعایت چند اصل مهم در این سنین ميتواند تاثیر به سزایی در طراوت و شادابی فرد در دوران سالمندي داشته باشد. این چند اصل ساده عبارتند از: رعایت رژیم غذایی مناسب ورزش و فعالیت های بدنی بررسی های دوره ای و انجام…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی (نوزادی و شیر خوارگی) و (کودکان)

پیشگفتار بسیاری از بیمار یها به کندی پیشرفت ميکنندو زمانی علائم آنها ظاهر ميشود که دیگر کار از کار گذشته است. اما خوشبختانه به کمک برخی بررسی ها و آزمایشها ميتوان قبل از اینکه خیلی دیر شود بعضی از بیمار یهارا شناسایی کرد. مثلاً تشخیص کم…
ادامه مطلب ...