مرور رده

انگل شناسی

تولید مثل در تک یاخته ها

تولید مثل وتکثیر: تولید مثل غیر جنسی به 3 روش صورت میگیرد: 1)تقسیم دوتایی یا Binary fission:ساده ترین روش تقیسم است که به دو طریق است عرضی:در مژه داران طولی:در تاژکداران و امیب ها 2)تقسیم داخلی دوتایی(endodiogeny):سلول مادر یک مرحله…
ادامه مطلب ...

کیست هیداتیک چیست ؟

بيماری انگلی و مشترک بين انسان و دام که توسط نوزاد يک انگل روده سگ در انسان و دام ايجاد می شود. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد اين کرم در بدن انسان و حيوان اهلی ( نشخوار کنندگان ) زندگی می کند. عامل ايجاد بيماری مرحله نوزادی انگل…
ادامه مطلب ...

کراتیت امیبی

کراتیت تو سط عوامل مختلف باکتریای ویروسی قارچی و انگلی ایجاد میشود دراین میان تشخیص کراتیت امیبی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است بدلیل انکه مهارت خاصی را می طلبد و دومین مسئله ی مهم زمان بر بودن ازمایش است و اهمیت تشخیص بموقع در کراتیت…
ادامه مطلب ...

واکسن لیشمانیا

عفونت ليشمانيا ماژور در اغلب نژادهای خالص موش نمای بالينی شبيه سالک در انسان ايجاد می کند با تلقيح زير جلدی ليشمانيا ماژو ر ، ضايعه ای در محل تلقيح ايجاد می گردد که در عرض چند هفته کاملاًبهبود يافته و حيوان در برابر عفونت بعدی مصون می…
ادامه مطلب ...

آمیبهای آزادزی فرصت طلب

چندین گونه از آمیبهای آزادزی با انسان رابطه هم زیستی دارند در برخی موارد این رابطه هیچ آسیبی در پی ندارد ولی در بعضی موارد می‏تواند منجر به بروز بیماری وخیمی بشود. آمیبهای آزادزی گروه بزرگی هستند که در آبهای شیرین، آبهای شور، آب دریا،…
ادامه مطلب ...

میاز

میاز بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور لارو ممکن است از طریق زخم و جراحات پوستی و یا از طریق حفرات طبیعی بدن مثل دهان، گوش، چشم و دستگاه تناسلی – ادراری صورت گیرد. مگس های مولد میاز:…
ادامه مطلب ...

ترماتودها

ترماتودها یا فلوک ها کرمهای پهنی هستند.این کرمها برگی شکل هستند.تمام این انگل ها دارای میزبان واسط حلزون میباشند.تخم انها دارای دریچه میباشد البته بجز ترمانودهای خونی. ترماتودها بر اساس محل جایگزینی به 4 دسته تقسیم میشوند…
ادامه مطلب ...

شاگاس

تریپانوزوما کروزی که ناقل انها ساس رودوویده است.عامل انتقال ان مدفوع ساس است.تریپانوزوما کروزی عامل شاگاس در انسان است.شکل آلوده کننده ی ان برای انسان متا سیکلیک تریپوماستیگوت است که از مدفوع ساس خارج شده در اثر خارش وارد پوست میشود و سریعا…
ادامه مطلب ...

انتاموبا ژینژیوالیس انگل دهان

این انگل شباهت زیادی با انتاموبا هستولیتکا دارد و اغلب در فضای بین دندانی لثه های چرکی و در شیار لوزه ها یافت میشود. به دلیل تکثیر آن در مهاط برونش ها و وجود آن در خلط امکان اشتباه با انتاموبا هستولینکا وجود دارد زیرا ا.هستولینکا در ابسه…
ادامه مطلب ...