مرور رده

انگل شناسی

میاز

میاز بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور لارو ممکن است از طریق…

ترماتودها

ترماتودها یا فلوک ها کرمهای پهنی هستند.این کرمها برگی شکل هستند.تمام این انگل ها دارای میزبان واسط حلزون…

شاگاس

تریپانوزوما کروزی که ناقل انها ساس رودوویده است.عامل انتقال ان مدفوع ساس است.تریپانوزوما کروزی عامل شاگاس در انسان…

سستود ها

سستودها دسته ای از کرم ها هستند ساکن روده باریک که بدنشان از سه قسمت تشکیل شده اند سر یا اسکولکس…

شیستوزوما

کرم‌هاى شیستوزوما از دستهٔ ترماتودهائى بوده که داراى پیشینه تاریخى مى‌باشند. این کرم‌ها عامل بیمارى شیستوزومیازیس…

اکسیور

مقدمه كرمك يا اكسيور كه در فارسي با نامهاي كرم نخي يا كرم سنجاقي از آن ياد مي شود ، كرمي است انگلي به رنگ سفيد…