تست D-Dimer

همانطور که میدانیم ،در پی هرگونه آسیبی که به رگها وارد میشود سیستم انعقادی فعال شده و با استفاده از پلاکتها و فاکتورهای انعقادی و نهایتاایجاد لخته جلوی خونریزی گرفته میشود. هموستاز یکی از وظایف اصلی سیستم انعقادی میباشد. در واقع این سیستم…
ادامه مطلب ...

نکاتی در مورد تهیه نمونه ازمایشگاهی(ادرار و مدفوع)

پیشگفتار همه آزمایشها نیاز به آمادگی قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزما یشها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی ميشوند. شاید پرسشی که بیش از دیگر سئوالات از سوی بیماران مطرح ميشود مسئله…
ادامه مطلب ...

عنکبوت آفریقایی

عنکبوت آفریقایی که به دلایل مجهولی در سرتاسر جهان پخش شده است نیش این عنکبوت تا 4 روز هیچ تاثیر و اثری نداشته و وقتی عیان می شود که دیگر کار از کار گذشته است.این سازمان از تمام افراد و شبکه های اجتماعی خواسته تا در اطلاع رسانی تصویر این…
ادامه مطلب ...

سالمونلا

سالمونلا باکتری گرم منفی است که در جوجه‌ها و تخم‌مرغها معمولاً وجود دارد. سالمونلا عامل یکی از شایعترین مسمومیتهای غذایی می‌باشد. سالمونلا می‌تواند تخمدانهای پرنده را آلوده کند و قبل از تخم گذاردن پرنده، وارد تخم مرغ شود یا اینکه بهنگام تخم…
ادامه مطلب ...

شیگلا

شیگلا، باسیل های گرم منفی و غیر متحرکی هستند که قرابت نزدیکی با اشرشیا کولی و سالمونلا دارند. شیگلا فقط در انسان و نخستی سانان بیماریزا است اما در سایر جانوران بیماریزا نیست. شیگلا موجب اسهال خونی (دیسانتری) می شود. باکتری اولین بار توسط…
ادامه مطلب ...

چکاپ دورهای پزشکی پیش از ازدواج و پیش از بارداری و دوران بارداری

پيش از ازدواج در دوران قبل از ازدواج آزمايشهايي براي زوجين درخواست ميشود كه عبارتند از: VDRL براي اطمينان از عدم ا بتلا به سيفليس آزمايشهاي مربوط به هپاتيت B آزمايش شمارش سلو لهاي خوني آزمايش گروه خون جهت شناسايي مادران Rh منفي آزمايش…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی دوران جوانی و میانسالی

دوران جوانی و میانسالی رعایت چند اصل مهم در این سنین ميتواند تاثیر به سزایی در طراوت و شادابی فرد در دوران سالمندي داشته باشد. این چند اصل ساده عبارتند از: رعایت رژیم غذایی مناسب ورزش و فعالیت های بدنی بررسی های دوره ای و انجام…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی (نوزادی و شیر خوارگی) و (کودکان)

پیشگفتار بسیاری از بیمار یها به کندی پیشرفت ميکنندو زمانی علائم آنها ظاهر ميشود که دیگر کار از کار گذشته است. اما خوشبختانه به کمک برخی بررسی ها و آزمایشها ميتوان قبل از اینکه خیلی دیر شود بعضی از بیمار یهارا شناسایی کرد. مثلاً تشخیص کم…
ادامه مطلب ...