عنکبوت آفریقایی

عنکبوت آفریقایی که به دلایل مجهولی در سرتاسر جهان پخش شده است نیش این عنکبوت تا 4 روز هیچ تاثیر و اثری نداشته و وقتی عیان می شود که دیگر کار از کار گذشته است.این سازمان از تمام افراد و شبکه های اجتماعی خواسته تا در اطلاع رسانی تصویر این…
ادامه مطلب ...

سالمونلا

سالمونلا باکتری گرم منفی است که در جوجه‌ها و تخم‌مرغها معمولاً وجود دارد. سالمونلا عامل یکی از شایعترین مسمومیتهای غذایی می‌باشد. سالمونلا می‌تواند تخمدانهای پرنده را آلوده کند و قبل از تخم گذاردن پرنده، وارد تخم مرغ شود یا اینکه بهنگام تخم…
ادامه مطلب ...

شیگلا

شیگلا، باسیل های گرم منفی و غیر متحرکی هستند که قرابت نزدیکی با اشرشیا کولی و سالمونلا دارند. شیگلا فقط در انسان و نخستی سانان بیماریزا است اما در سایر جانوران بیماریزا نیست. شیگلا موجب اسهال خونی (دیسانتری) می شود. باکتری اولین بار توسط…
ادامه مطلب ...

چکاپ دورهای پزشکی پیش از ازدواج و پیش از بارداری و دوران بارداری

پيش از ازدواج در دوران قبل از ازدواج آزمايشهايي براي زوجين درخواست ميشود كه عبارتند از: VDRL براي اطمينان از عدم ا بتلا به سيفليس آزمايشهاي مربوط به هپاتيت B آزمايش شمارش سلو لهاي خوني آزمايش گروه خون جهت شناسايي مادران Rh منفي آزمايش…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی دوران جوانی و میانسالی

دوران جوانی و میانسالی رعایت چند اصل مهم در این سنین ميتواند تاثیر به سزایی در طراوت و شادابی فرد در دوران سالمندي داشته باشد. این چند اصل ساده عبارتند از: رعایت رژیم غذایی مناسب ورزش و فعالیت های بدنی بررسی های دوره ای و انجام…
ادامه مطلب ...

چکاپ دوره ای پزشکی (نوزادی و شیر خوارگی) و (کودکان)

پیشگفتار بسیاری از بیمار یها به کندی پیشرفت ميکنندو زمانی علائم آنها ظاهر ميشود که دیگر کار از کار گذشته است. اما خوشبختانه به کمک برخی بررسی ها و آزمایشها ميتوان قبل از اینکه خیلی دیر شود بعضی از بیمار یهارا شناسایی کرد. مثلاً تشخیص کم…
ادامه مطلب ...