کاهش شنوایی در بالغین

کاهش شنوایی در بالغین حدود پنج تا شش میلیون نفر در ایران (۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در ایالات متحده…

فریز کردن جنین چیست؟

فکر منجمدکردن سلول سابقه خیلی طولانی دارد. از حدود ۷۰ سال پیش سلول های گوناگون از جمله پوست، کبد و…