کبد و تست های آن

راهنمای تفسیرنتایج آزمایش خون پانل کبدی گروهی از تست ها را شامل می شود که برای تشخیص ،ارزیابی و کنترل…

دیابت حاملگی چیست؟

دیابت حاملگی نوعی دیابت است که زنان حامله به آن مبتلا می شوند. بین ۲ تا ۷ درصد زنان حامله…