مرور رده

ویروس شناسی

ناقل هپاتیت

هپاتيت چيست ؟ و علل آن كدامند ؟ هپاتيت يعني التهاب كبد و در ميان عوام مردم به يرقان و زردي مشهور است . مهمترين…