گروههای عمده باکتریها از نظر پزشکی

دید کلی باکتریها مهمترین و متنوع‌ترین میکروارگانیسمها هستند و تعداد کمی در انسان جانوران و سایر موجودات بیماریزا بوده و…

عفونت های واژن در دوران بارداری

  عفونت باکتریایی واژن در بارداری حدود یک نفر از هر ۵ زن باردار دچار این خارش و عفونت تحریک…

انتقال باکتری و بوسه ی فرانسوی

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می‌دهد که بوسه معروف به «بوسه فرانسوی» که در آن زبان دو فرد با هم تماس…

باد سرخ

باد سرخ اسم های دیگر این بیماری شامل : Erysipelas،Ignis sacer،holy fire،St. Anthony’s fire می باشد. یک بیماری حاد است…

Propionibacterium acnes

باکتری است گرم مثبت بی هوازی (ترجتح میدهد در محیط کم اکسیژن رشد کند مثل فولیکول ساقه ی مو) دارای…