آشنایی با برخی از کرم های روده ای

انگل به موجودی که برروی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی نموده و از این زندگی فایده می‌برد، گفته…

تولید مثل در تک یاخته ها

تولید مثل وتکثیر: تولید مثل غیر جنسی به ۳ روش صورت میگیرد: ۱)تقسیم دوتایی یا Binary fission:ساده ترین روش تقیسم…

کیست هیداتیک چیست ؟

بیماری انگلی و مشترک بین انسان و دام که توسط نوزاد یک انگل روده سگ در انسان و دام ایجاد…

کراتیت امیبی

کراتیت تو سط عوامل مختلف باکتریای ویروسی قارچی و انگلی ایجاد میشود دراین میان تشخیص کراتیت امیبی از اهمیت ویژه…

واکسن لیشمانیا

عفونت لیشمانیا ماژور در اغلب نژادهای خالص موش نمای بالینی شبیه سالک در انسان ایجاد می کند با تلقیح زیر…

آمیبهای آزادزی فرصت طلب

چندین گونه از آمیبهای آزادزی با انسان رابطه هم زیستی دارند در برخی موارد این رابطه هیچ آسیبی در پی…

میاز

میاز بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن که این ورود…

ترماتودها

  ترماتودها یا فلوک ها کرمهای پهنی هستند.این کرمها برگی شکل هستند.تمام این انگل ها دارای میزبان واسط حلزون میباشند.تخم…