دانلود

فایل آزمایشگاه کرم شناسی با فرمت فشرده شده ساده بدون نیاز به نرم افزار.

جلسه: ۲ و ۳(سستودها)

استاد:دکتر موبدی

برای دانلود روی worm اشاره کنید.

worm


استاد شجاعی

حیوانات آزمایشگاهی

 heyvanate azmayeshgahi


Worms and Human Disease
۲nd Edition


 Molecular Medical Parasitology_2


اسلاید های مربوط به درس حیوانات آزمایشگاهی – دکتر مولوی

Animal labor

AnimalLaborDiseases

لینک سرور کمکی شامل این اسلاید ها نمی باشد.

استاد رکنی

ترماتود ریوی


fasciola- Dicrocoelium for students


اسلاید مصونیت در برابر بیماریهای کرمی
Immunity in Helminthiasis


لیست تمام گروه های خونی

blood list


 

برای دریافت  لینک های دانلود از سرور کمکی یک ایمیل بدون متن و عنوان به آدرس زیر ارسال کنید

link@lamel.ir